Kundregister

Ett kundregister är en förteckning över företagets kunder.

Ett kundregister används för att samla information om kunder. Det kan handla om mailadresser, telefonnummer, intressen och åldrar. Kundregister kan till exempel skapas direkt i faktureringsprogrammet, i Excel eller köpas som färdiga datorsystem. Vanligtvis är kundregister uppbyggda med såväl ordnade flikar som kolumner och rader som underlättar strukturen. När det kommer till hantering av personlig information som personuppgifter måste företag följa GDPR-lagen om dataskydd. Företag behöver dock inte inhämta samtycke från den registrerade personen under förutsättning att det är absolut nödvändigt för företaget att behandla personuppgifterna för att fullgöra ett avtal. Med andra ord behöver företag inte informera kunden om hur personuppgifterna kommer hanteras så länge som informationen endast används för normal kundadministration.

Vad är kundregister?

Kopiera länk hit

Kundregister används inom i stort sett alla branscher och är ett effektivt steg i marknadsföringen . Genom att samla in information om personer och kundföretag kan verksamheter enkelt hitta sin målgrupp och anpassa sina tjänster utifrån de uppgifter som finns i kundregistret. Dock måste man ha koll vad som står i GDPR-lagen om datasäkerhet. Vissa uppgifter kan man registrera utan kundens medgivande. Detta handlar oftast om kontaktuppgifter och leveransadress. Men ibland vill företag veta mer specifika saker, såsom vilken mat kunden vanligtvis köper. För att få tillstånd att registrera den här sortens mer personliga information måste företaget först be om kundens medgivande.

Kundregister – en del av marknadsstrategin

Kopiera länk hit

Idag är det svårt för företag att lyckas på en konkurrensutsatt marknad. För att klara utmaningen och för att locka till sig kunder behöver företag erbjuda något mer unikt och skräddarsytt. Genom viktig information om kunder kan företag enklare skräddarsy lösningar samt bygga upp goda och bestående kundrelationer. Att skapa aktuella och relevanta kundregister är ett steg i marknadsstrategin, det vill säga övergripande riktlinjer för hur marknaden bäst ska bearbetas.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.