Marknadsstrategi

En marknadsstrategi är övergripande riktlinjer för hur marknaden ska bearbetas.

Marknadsstrategier + marknadsplan = lyckad marknadsföring

Kopiera länk hit

En marknadsstrategi består av övergripande riktlinjer för företagets marknadsföringsinsatser. Marknadsstrategin bör fokusera på kundernas behov och önskningar, vilka företagets konkurrenter är, nya trender samt den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Syftet med marknadsstrategin är att använda företagets resurser så effektivt som möjligt, utveckla konkurrensfördelar och på så sätt behålla gamla kunder och skaffa nya. En marknadsplan förklarar hur dessa mål ska uppnås. En marknadsstrategi skulle till exempel kunna vara att nå ett nytt marknadssegment och marknadsplanen skulle då kunna vara att utveckla en kampanj för att nå ut, identifiera och fokusera på det nya segmentet. Marknadsstrategin svarar alltså på frågan "Vad?" och marknadsplanen på "Hur?". En marknadsstrategi bygger på en nulägesanalys och på företagets mål men marknaden är i ständig förändring, till exempel med hög- och lågkonjunkturer, ränteförändringar och ny teknisk utveckling, vilket skapar ett behov att ompröva företagets marknadsstrategier regelbundet.

Effektiv marknadsföring

Kopiera länk hit

Som företagare är det viktigt att känna sin marknad med befintliga och potentiella kunder och konkurrenter väl för att kunna göra en effektiv marknadsföring. Mer traditionella marknadsstrategier kan till exempel omfatta events och annonsering i press medan mer moderna marknadsstrategi ofta omfattar SEO (sökmotoroptimering), sociala medier och utskick via e-post. En marknadsstrategi handlar ofta till stor del om att skapa och underhålla en kunddatabas. Glöm inte bort att merförsäljning till redan befintliga kunder ofta är billigare än att nå ut till helt nya kunder. Försök också att alltid analysera och mäta alla marknadskampanjer för att se vad de faktiskt genererar. Resultaten kan sedan användas för att optimera nästa kampanj.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har gjort en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Marknadssegment

Marknadssegmentering innebär att man delar in en stor målmarknad i undergrupper, exempelvis baserat på ålder, geografi eller beteende.