Kronofogden

Kronofogdens uppgift är att kräva in skulder men de arbetar även med att ge råd och stöd till den som är skuldsatt.

Hjälper den som inte får betalt och stödjer den som ska betala

Kopiera länk hit

Kronofogdemyndigheten, ofta kallad Kronofogden, är en statlig myndighet vars uppgift är att driva in obetalda skulder som fakturor, hyror, parkeringsböter och skatter från myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner. Skulder hos Kronofogden är offentliga uppgifter och det går att kontakta myndigheten för att få information om en skuld och skuldbeloppet genom att uppge ett personnummer eller ett organisationsnummer . Den som inte betalar sina skulder riskerar att få en betalningsanmärkning som kan innebära att det blir svårare att få lån, handla på kredit och teckna hyresavtal. Kronofogden har även andra uppgifter. De kan till exempel avhysa den som inte har betalat sin hyra i tid och de övervakar även konkursförvaltningen vid en konkurs . Kronofogden arbetar också förebyggande med råd och vägledning för att hjälpa unga och vuxna till en ordnad vardagsekonomi. Den som är svårt skuldsatt kan i vissa fall få en skuldsanering vilket innebär att personen får sina skulder avskrivna.

Påminnelsefaktura, inkasso och betalningsföreläggande via Kronofogden

Kopiera länk hit

När ett företag inte får sina fakturor betalda i tid kan en påminnelsefaktura skickas ut. På påminnelsen ska det framgå att fakturan är förfallen och man kan även lägga till en på förhand bestämd påminnelseavgift. Det anses vara god sed att skicka ut betalningspåminnelser men det är inget krav. Om skulden fortfarande inte betalas kan ett inkassoföretag driva in skulden och man kan även ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden som då fastställer kravet i ett utslag, såvida den som ska betala (gäldenären) inte invänder. Kronofogden kontrollerar sedan vilka tillgångar och möjligheter gäldenären har och fattar ett beslut hur skulden ska drivas in. Detta kallas för utmätning och kan till exempel ske via en löneutmätning vilket innebär att en del av lönen går till att betala av skulden.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Betalningsföreläggande

Om du sålt något till någon som inte betalar kan du ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den återbetalningsskyldige inte protesterar resulterar ansökan i ett utslag (ett beslut). Det är utslaget som ligger till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.