Betalningsföreläggande

Om du sålt något till någon som inte betalar kan du ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den återbetalningsskyldige inte protesterar resulterar ansökan i ett utslag (ett beslut). Det är utslaget som ligger till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden.

En person har en betalningsskuld om hen t.ex. har beställt något mot faktura men inte betalar fakturan. För att driva in skulden behöver man oftast gå via ett inkassoföretag, som kan ta ärendet vidare till Kronofogden. För att Kronofogden ska kunna driva in skulden behöver du först ansöka om ett betalningsföreläggande. Betalningsföreläggandet är ett slag kravbrev som den återbetalningsskyldige måste svara på.

Bevis ska finnas om att betalningsföreläggandet kommit fram

Kopiera länk hit

Det ska finnas bevis på att gäldenären mottagit betalningsföreläggandet och/eller kravbrevet. För att säkerställa detta brukar betalningsföreläggandet vanligtvis levereras till den betalningsskyldige av en delgivningsman, en fysisk person som lämnar över kravbrevet helt enkelt. Om gäldenären accepterar kravbrevet är det inkassoföretaget som tar beslut om huruvida gäldenären är betalningsskyldig eller inte. Kronofogden driver in pengarna som gäldenären är skyldig eller, om gäldenären inte har några pengar, hämtar upp objekt som ägs av gäldenären och som går att sälja till ett belopp som motsvarar skulden.

Vad gör man om man får ett betalningsföreläggande?

Kopiera länk hit

Om du erhåller ett betalningsföreläggande ska du alltid meddela Kronofogden (eller inkassoföretag) att du mottagit det. Du skriver under delgivningskvittot och skickar tillbaka det. Att undvika att skriva under ett betalningsföreläggande resulterar oftast i att en fysisk person kommer hem till din adress för att du ska skriva under. Att skriva under delgivningskvittot betyder inte att du accepterat att betala tillbaka skulden. Det innebär bara att du sett och mottagit kravbrevet. Därefter följer en så kallad förklaringstid då du antingen måste betala tillbaka skulden eller göra en invändan mot den.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.