Kooperativ

Ett kooperativ är ett sätt att organisera och driva ett företag. Kooperativ ägs ofta av olika individer eller företag tillsammans.

Ordet kooperativ härstammar från latin där det ungefär betyder ”att samverka”, vilket är själva grundstenen i ett kooperativ. Kooperativ, till skillnad från exempelvis handelsbolag, är inte en företagsform. Den vanligaste formen att driva ett kooperativ är genom en ekonomisk förening.

Så ser ett kooperativ vanligtvis ut

Kopiera länk hit

Kooperativ bedrivs vanligtvis som en ekonomisk förening. I en ekonomisk förening finns det minst tre personer eller företag som tillsammans är delägare. Fördelen med att driva en ekonomisk förening som ett kooperativ är att alla medlemmar i företaget har samma inflytande. Ett exempel är Coop som är ett kooperativ med ett stort antal samverkande konsumenter. Det är vanligt att flera företag går samman i ett kooperativ. Några av fördelarna är att man kan ha gemensam marknadsföring eller dela på lokaler. Genom ett kooperativ kan man tillsammans hjälpas åt att både utvecklas och växa.

Viktiga riktlinjer för ett kooperativ

Kopiera länk hit

När man skapar ett kooperativ följer man vissa regler, oavsett var i världen man befinner sig. De kooperativa reglerna är globala och innefattas bland annat av:

  • Öppet medlemskap. Eftersom ett kooperativ är frivilliga organisationer är de också öppna för alla som vill ta del av kooperativets tjänster eller för vem som helst som vill vara medlem.

  • Demokrati. Ett kooperativ är en demokratisk organisation där medlemmarna styr tillsammans. Medlemmarna kan tillsammans välja vilka personer i organisationer som ska bli förtroendevalda och som sedan ansvarar för de andra medlemmarnas intressen.

  • Medlemmarnas pengar. Samtliga medlemmar i ett kooperativ betalar på ett rättvist sätt en summa till organisationen. Överskott i kooperativet kan användas för utdelning av förmåner , eller till att stödja olika aktiviteter som medlemmarna kommit överens om.

  • Självständighet. Oavsett om organisationen vill skriva avtal med andra företag ska det alltid göras på ett sådant sätt att kooperativets självständighet finns kvar.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.