Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt en konsument och är till största del tvingande till konsumentens förmån.

Då gäller Konsumenttjänstlagen

Kopiera länk hit

Konsumenttjänstlagen gäller när en privatperson köper en tjänst av ett företag och inkluderar arbete på såväl lösa saker, till exempel reparationer av din tv eller bil, som arbete på fasta saker, till exempel nybyggnationer, renoveringar eller måleriarbeten på byggnader och mark. Konsumenttjänstlagen gäller också vid förvaring av lösa saker, till exempel om du betalar ett företag för magasinering av bil, båt eller möbler. Exempel på tjänster som faller utanför Konsumenttjänstlagen är transportuppdrag, tillverkning av saker eller behandling av djur eller personer. Detta eftersom nämnda exempel inte avser arbete på eller förvaring av lösa och fasta saker. Konsumenttjänstlagen gäller heller inte vid köp av tjänster mellan två företag.

Exempel på vad som gäller för köparen

Kopiera länk hit

Konsumenttjänstlagen är till största del tvingande till köparens förmån, vilket betyder att säljaren inte får erbjuda sämre villkor än vad lagen säger. Om tjänsten anses vara felaktig har köparen rätt att reklamera den inom tre år efter avslutat arbete. För arbete på fasta saker, såsom byggnader och mark, har köparen rätt att reklamera alla fel som upptäcks inom tio år. Köparen har även rätt att hålla inne en del av betalningen, få avdrag på priset, kräva att felet rättas eller häva avtalet om tjänsten är felaktig. Har felet orsakat annan skada har köparen dessutom rätt till ersättning.

Exempel på vad som gäller för säljaren

Kopiera länk hit

Skulle köparen avbeställa tjänsten innan den har blivit slutförd har säljaren rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Skulle köparen inte betala för tjänsten enligt avtalad tid har säljaren dessutom rätt att ställa in kommande arbete till dess att köparen betalar. I och med att säljaren inte har kunnat ta på sig något annat arbete under tiden har denne också rätt till ersättning för förlorad inkomst .

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.