Kassasystem

Ett kassasystem registrerar näringsidkares kontanta inbetalningar från försäljning av varor eller tjänster.

Registrering av all kontant betalning från försäljning

Kopiera länk hit

Kassasystem är en del av ett kassaregister och har som syfte att registrera verksamhetens kontanta betalningar. Med kontant betalning menas både sedlar och mynt, men också betalningar med kredit- eller betalkort samt andra betalningslösningar, till exempel presentkort eller Swish. Enligt Lagen om kassaregister m.m. måste alla verksamheter som får in kontanta inbetalningar från försäljning av tjänster eller varor registrera dessa i ett kassasystem. Syftet med denna lag är att förhindra eventuellt skattefusk och svarta intäkter hos företag .

Andra funktioner i ett kassasystem

Kopiera länk hit

Förutom att registrera kontanta inbetalningar kan ett kassasystem även inkludera andra funktioner, till exempel bordsbokning i restaurangverksamheter eller lager- och beställningsstatus inom andra sektorer. Moderna kassasystem har ofta fler funktioner och ger dessutom möjlighet till att anpassa systemet med olika program och integrationer beroende på situation. Kassasystem köps i regel som en mjukvara som du installerar på företagets datorer. I programmen kan du lägga in ett artikelregister på de varor som du säljer, data för kundhantering liksom diverse statistik för att få bättre uppsikt över betalningarna.

Kraven på ett godkänt kassasystem kontrolleras av Skatteverket

Kopiera länk hit

Ett kassasystem måste leva upp till vissa krav för att verksamheten ska vara godkänd för kontantförsäljning. Dessa finns specificerade hos Skatteverket och innefattar bland annat information som är tillåten för överföring till kontrollenheten, där kassahändelser och kvitton krypteras och sparas, liksom förbud mot annan installerad mjukvara som kan påverka kassasystemets funktion eller utrustning. Skatteverket har enligt Lagen om kassaregister även rätt att göra oanmälda besök för att kontrollera en verksamhets kassaregister och kassasystem. Sådana kontroller kan inkludera kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Kassaregister

Ett kassaregister ska registrera all försäljning av varor eller tjänster som sker mot kontant betalning.

Kvitto

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.