ISO 9000

ISO 9000 är en serie internationella standarder framtagna för kvalitetsledning och förbättring av verksamheter.

Varför finns ISO 9000?

Kopiera länk hit

ISO står för International Organization for Standardization och publicerades år 1987. Det finns en mängd olika standarder som berör olika områden varav just 9000 är den nummerserie som berör kvalitetsledning i en verksamhet. I serien ingår en huvudstandard och en mängd understandarder som alla rör olika aspekter av kvalitetsarbetets riktlinjer och krav. Serien är med största sannolikhet det vanligast implementerade systemet när det kommer till kvalitetsledning och är i dagsläget på sin femte version vilket kom ut 2015.

Ledningssystemet kan bland annat omfatta fasta rutiner och hur verksamheten kommunicerar och lagrar information på ett effektivt sätt. Grundtanken inom ISO 9000 är att man ska hitta möjligheter till hur verksamheten kan förbättras genom att exempelvis spåra orsaken till uppstådda fel samt utveckling av verksamhetens processer och metoder. För att ISO 9000 ska ge önskade resultat och följa den tekniska utvecklingen genomförs regelbundna revisioner av ledningssystemet.

Standarder under ISO 9000

Kopiera länk hit

Här är de vanligaste standarderna i ISO 9000 serien:

  • ISO 9000 beskriver de viktigaste begreppen och definitionerna av kvalitetsledningssystem.

  • ISO 9001 är en kravstandard som verksamheter kan certifiera sig mot.

  • ISO 9004 handlar om riktlinjer för hur man kan förbättra verksamheten.

  • ISO 19011 beskriver hur revisioner av olika ledningssystem kan genomföras, planeras och följas upp.

Fördelar med ISO 9000

Kopiera länk hit

ISO 9000 är alltså framtaget för att förbättra verksamheter och hjälpa dem att upprätthålla en god kvalitet . En verksamhet som följer standarderna under ISO 9000 måste helt enkelt följa vissa riktlinjer och uppfylla särskilda krav, vilket gör att dess kunder kan förlita sig på att få samma kvalitet på en produkt eller tjänst varje gång. I och med att standarderna är internationella vet man dessutom att organisationer utomlands följer samma riktlinjer och krav. ISO 9000-standarderna är dock frivilliga, men det är väldigt många verksamheter som väljer att tillämpa dem för att visa på ett högt engagemang för kvalitet samt för att möta sina kunders behov och förväntningar.

Relaterade ord
Kvalitet

Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har.

Organisation

En organisation är en struktur som verkar mot gemensamma mål.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.