Inkurans

Inkurans är en värdeminskning av varor i ett varulager på grund av skada, slitage eller ålder.

Inkurans – en värdeminskning

Kopiera länk hit

Inkurans är ett begrepp som används vid lagerinventering och en redovisningsterm för en varas värdeminskning. Det kan bero på svinn eller på att varan är föråldrad, sliten eller skadad. En vara som till exempel blir defekt på grund av rostskador blir inkurant. Likaså om en vara, till exempel kläder eller reservdelar, blir omoderna och inte längre passar. En vara kan också bli övertalig. Det betyder att varulagret är så stort att det inte finns någon möjlighet att sälja varorna inom en normal tidsperiod. Motsatsen till inkurans är kurant som innebär att en produkt fortfarande är gångbar och kan säljas.

Skatteavdrag för inkurans

Kopiera länk hit

Inför bokslutet ska företag som har ett varulager göra en inventering av lagret. Lagervärderingen ska ske enligt LVP – lägsta värdets princip. Det innebär att varornas anskaffningsvärde jämförs med det verkliga värdet och sedan värderas de till det lägsta värde. Vid en lagervärdering gäller även FIFO-metoden – först in, först ut. Det innebär att de varor som köpts först också anses ha sålts först.

Enligt rådande praxis får företag även reducera lagervärdet med hänsyn till inkuransen, alltså att varorna är svårsålda, defekta eller har passerat bäst-före-datum. Företag kan då göra en generell nedskrivning av varulagret, ett så kallat inkuransavdrag . Ibland kallas inkuransavdraget för 97-procentsregeln eftersom varulagret får värderas till 97 procent av anskaffningsvärdet. Inkuransavdrag får inte göras vid värdering av till exempel fastigheter och värdepapper.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring på – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
FIFO

FIFO är en förkortning av first in first out och är en metod som används för varulagervärdering.

Inkuransavdrag

Värdeminskning av en vara på grund av slitage eller skada.

Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.