Ingående balans

Ingående balans är det saldo som finns på ett balanskonto första dagen på ett nytt räkenskapsår.

Ingående och utgående balans

Kopiera länk hit

Ingående och utgående balans är två väsentliga begrepp inom bokföring. Den ingående balansen visar hur stort belopp det finns på ett visst balanskonto från året innan, det vill säga föregående års utgående balans. Har du till exempel 1000 kr på företagets bankkonto den sista december år 1 så är 1 000 kr din utgående balans. När år 2 börjar den första januari innebär detta att du har samma 1 000 kr på företags bankkonto. Detta är då den ingående balansen, och att dessa ska stämma överens kallas för kontinuitetsprincipen. På resultatkonton finns inga ingående eller utgående balanser. Däremot är det inte ovanligt att föregående års värden visas även för resultatkonton (kontoklass 3-8) på en resultatrapport. På så sätt kan man jämföra till exempel försäljningen mellan två olika räkenskapsår.

Ingående balans vid ett nytt räkenskapsår

Kopiera länk hit

Ingående balans är en del av balansräkningen och ska redovisas i årsredovisningen eller årsbokslutet oavsett om du driver ett aktiebolag , en enskild firma eller ett handelsbolag . Vid ett nytt räkenskapsår för man över de utgående balanserna från föregående räkenskapsår så dessa blir de ingående balanserna för det nya året.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.