Hobbyverksamhet

En hobbyverksamhet är en verksamhet skapad för nöjes skull och har inget vinstsyfte.

Vad räknas som en hobbyverksamhet? 

Kopiera länk hit

För att en verksamhet ska räknas som en hobbyverksamhet ska det vara en fritidssyssla – det ska inte vara din huvudsakliga försörjning och arbetet ska inte komma från en uppdragsgivare. En hobbyverksamhet räknas inte som ett företag, då det är en verksamhet utan vinstsyfte och av mindre omfattning. En hobby kan vara allt från biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, fotografering, jakt eller fiske. Fler exempel på hur en hobbyverksamhet kan se ut

Hobbyverksamheter har ingen rätt till F-skatt och har heller ingen bokföringsskyldighet. Däremot måste anteckningar för till exempel räkningar och kvitton sparas inför deklarationen . Den stora skillnaden på en hobbyverksamhet och en traditionell företagsverksamhet är om verksamheten bedrivs med vinstsyfte och hur respektive verksamhetsform beskattas.

Hur mycket får man tjäna i en hobbyverksamhet?

Kopiera länk hit

Det är svårt att dra en gräns för hobbyverksamheter och ibland kan man behöva se över hela verksamheten för att tydligt se om det är en hobby eller en näringsverksamhet . Det finns ingen gräns för hur mycket man får tjäna i en hobbyverksamhet, däremot måste vinsten beskattas. Ibland kan en hobby ge ett överskott men fortfarande sakna ett vinstsyfte. Gränsen för om det räknas som en hobbyverksamhet är alltid en bedömningsfråga och det är Skatteverket som avgör om ditt överskott ska beskattas som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet. 

Regler för skatt och inkomst

Kopiera länk hit

Nedan följer reglerna för skatt och inkomst i en hobbyverksamhet. 

  • Vid ett överskott är man skyldig att betala skatt och egenavgifter på överskottet. 

  • En hobbyverksamhet som har gått med förlust behöver inte deklareras – däremot måste underlaget för verksamheten sparas. 

  • Skulle det bli underskott ett år så har man möjlighet att spara det och dra av från kommande överskott de fem följande åren (inom samma hobbyverksamhet).

  • Avdrag får endast göras för de utgifter som hör till verksamheten och som har betalats under inkomståret. 

För tydligare regler kan du läsa om hur skatt i hobbyverksamhet fungerar

Relaterade ord
Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

Näringsverksamhet

En näringsverksamhet drivs av en näringsidkare och ska vara självständig, varaktig och ha ett uttalat vinstsyfte.

Överskott

Överskott är något som blir över. I företagssammanhang betyder överskott ett företags samlade vinster efter skatt.