Hemtagningskostnader

Hemtagningskostnader är ett företags kostnad för att hämta hem en vara eller att få den levererad, till exempel frakt, tull, spedition och försäkring.

När ett företag upprättar ekonomiska kalkyler ska hemtagningskostnader adderas till inköpspriset och på så vis får man den totala varukostnaden. Formeln för uträkning ser ut enligt följande: Hemtagningskostnader + inköpspriset = varukostnaden Hemtagningskostnader räknas som en direkt kostnad och ska bokföras i kontoklass 4 som en Material- och varukostnad. En direkt kostnad är en kostnad som kan härledas till en specifik vara eller tjänst.

Exempel på hemtagningskostnader

Kopiera länk hit

En hemtagningskostnad är kostnaden för ett företag att antingen hämta hem en vara eller att få den levererad. Några exempel på hemtagningskostnader är:

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.