Hausse

Hausse är en kraftig uppgång på börsen med stigande aktiekurser.

Hausse – snabb kursstegring under hög omsättning

Kopiera länk hit

Begreppet hausse används för att beskriva en kraftig ökning på aktiemarknaden när en snabb uppgång sker på en marknad eller en enskild aktie . Det finns ingen egentlig gräns för hur stor höjningen på aktien eller börsen ska vara för att få kallas en hausse. Den ska dock vara nämnvärt högre än normalt. Ibland säger man att en kursuppgång på minst 2 procent, från det att börsen öppnas tills den stängs igen under en dag, är en hausse. Uppgången kan dock hålla i sig längre än en dag. Ofta pågår en hausse under en kortare tidsperiod, en eller några dagar, men det finns exempel på hausser som varat betydligt längre.

Motsatsen till hausse kallas baisse som då istället för en kraftig ökning är en kraftig kursnedgång på aktiemarknaden. En baisse kan omfatta en särskild aktie men det kan också omfatta en hel bransch eller hela börsen. I de fall hela aktiemarknaden går åt samma håll beror det vanligtvis på olika externa faktorer som till exempel valutajusteringar, räntejusteringar eller förändrade oljepriser. Om börsen sjunker riktigt kraftigt talar man om en börskrasch.

Fördelar för en aktieägare

Kopiera länk hit

Hausse kan innebära många fördelar för en aktieägare. Till exempel kan en hausse innebära att aktieägaren kan få högre avkastning. Det är därför inte ovanligt att den som sysslar med day- och swingtrading försöker att utnyttja situationen.

Att haussa

Kopiera länk hit

När man haussar försöker man driva upp förväntningarna, till exempel genom att överdrivet berömma ett bolag för att påverka och driva upp aktiepriset. Att haussa i syfte att tjäna på aktieuppgången för att sedan sälja sina aktier till ett bättre pris kan i vissa fall vara olagligt. Det räknas som marknadsmanipulation. Seriösa investerare ser inte positivt på fenomenet.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiemarknad

En aktiemarknad är en handelsplats där aktier köps och säljs.

Börs

En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.