Aktiemarknad

En aktiemarknad är en handelsplats där aktier köps och säljs.

På en aktiemarknad kan du handla med olika värdepapper , huvudsakligen aktier. Aktiemarknaden fungerar som en auktion: En säljare lägger ut en aktie till försäljning och en köpare lägger ett bud på den. När säljare och köpare är överens om ett pris sker affären. Priserna regleras efter utbud och efterfrågan . Ju högre efterfrågan på en aktie är, desto högre blir priset. Faktorer som påverkar aktiepriset är bland annat nyheter kring bolaget, finansiella rapporter, förändrad styrränta och icke-finansiella händelser som politiska val, oroligheter och krig. Ett aktiebolag kan också ge ut och sälja nya aktier i form av en emission . Syftet med en emission är att lösa företaget likviditetsproblem, finansiera en investering eller klara en expansion.

När ett aktiebolag erbjuder sina aktier på den öppna aktiemarknaden säger man att aktiebolaget är ett publikt aktiebolag och att det är börsnoterat. Ett aktiebolag som inte är börsnoterat, ett så kallat onoterat bolag, kan också sälja sina aktier men då sker detta utanför aktiemarknaden.

En aktiemarknad styrs av olika regler och regleras genom olika juridiska organ. En aktiemarknad har också fasta öppnings- och stängningstider. Idag sker aktiehandeln online och aktierna köps och säljs elektroniskt. Förr hade aktiemarknaderna ett handelsgolv där auktoriserade handlare skötte handeln. Aktiebörs eller börs är ett annat ord för aktiemarknad.

Aktiemarknaden i Sverige och övriga världen

Kopiera länk hit

I Sverige finns två aktiemarknader: Stockholmsbörsen/Nasdaq OMX Nordic och Nordic Growth Market/NGM. Finansinspektionen reglerar marknaderna och ställer krav på information och övervakning.

Välkända aktiemarknader i världen är bland annat New York Stock Exchange (NYSE) och National Association of Securities Dealers (NASDAQ) i USA, London Stock Exchange (LSE) i Storbritannien, Tokyo Stock Exchange (TSE) i Japan och Kinas Hong Kong Stock Exchange (HKEX). Ett bolags aktier kan köpas och säljas på flera aktiemarknader.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Efterfrågan

Efterfrågan är den mängden med specifika varor eller tjänster som kan säljas för ett visst pris vid en viss tidpunkt, det vill säga vilken mängd som köpare vill och kan köpa.

Emission

Emission är en utgivning av finansiella instrument, till exempel aktier, för att få in kapital i ett företag.

Styrränta

Styrräntan är den ränta som banker betalar när de lånar eller placerar pengar hos Riksbanken.

Utbud

Ett utbud är den totala kvantiteten av de varor eller tjänster som erbjuds av alla säljare på en marknad.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.