Förskottssemester

En nyanställd som inte hunnit tjäna in betald semester kan ibland få förskottssemester.

För att få betald semester brukar anställda vanligtvis behöva jobba i ett år för att tjäna in tillräckligt till sin semesterersättning . Semesterersättningen beräknas på hur mycket man har arbetat mellan den 1 april ett år och den 31 mars påföljande år. Jobbar man heltid har man tjänat in 25 semesterdagar på ett år. För nyanställda som inte hunnit jobba ihop till semesterersättning erbjuds ibland något som kallas för förskottssemester. Förskottssemester innebär att den anställde får behålla sin ordinarie lön under de semesterdagar som denne ännu inte hunnit tjäna in semesterlön för. Det uppstår en skuld till arbetsgivaren i samband med förskottssemester. Skulden skrivs av efter fem år och för den som omfattas av ett kollektivavtal räknas åren från den första anställningsdagen.

Skuld vid förskottssemester

Kopiera länk hit

När en arbetsgivare erbjuder sina anställda förskottssemester uppstår det samtidigt en skuld. Även om skulden avskrivs över fem år kan det hända att den anställde säger upp sig tidigare än så. Det är bra att känna till att skulden då måste betalas tillbaka av den anställde, oftast som avdrag mot andra ersättningar. Vanligtvis dras skulden av från den semesterersättning som den anställda skulle fått utbetald men den kan också dras av på slutlönen. Skulden baseras på den lön som gällde då förskottssemestern togs ut.

Bokför semesterlön

Kopiera länk hit

Utbetalning av förskottssemester bokförs ofta som en kostnad. Man kan också bokföra utgiften för förskottssemester som en fordran på anställda till dess att fordran har betalats av, alternativt skrivs av efter fem år.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Semesterersättning

Semesterersättning är den lön man får om man inte tar ut semester.