Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatt är en statlig skatt som baseras på nettoförmögenhet, alltså skillnaden mellan tillgångar och skulder. Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 1 januari 2007.

Förmögenhetsskatt i Sverige och i andra länder

Kopiera länk hit

Skatt på ägd mark har funnits länge både i Sverige och i andra länder. Denna skatt har successivt ersatts av andra skatter såsom inkomstskatt, kapitalvinstskatt och fastighetsskatt. I Sverige liksom i flera andra länder infördes i början av 1900-talet även en förmögenhetsskatt, en skatt på den del av skattebetalarnas förmögenhet som överstiger ett visst belopp. Politiskt sett har förmögenhetsskatten motiveras ur ett fördelningspolitiskt perspektiv, främst av socialistiska och socialdemokratiska partier. I slutet av 1900-talet framfördes skarp kritik mot förmögenhetsskatten och flera länder avskaffade skatten. I Sverige togs förmögenhetsskatten bort 2007 men fortfarande debatteras det om skatten ska återinföras eller inte. I några länder, till exempel Argentina, Frankrike, Spanien, Holland och Norge, finns förmögenhetsskatten kvar.

Argument för och emot förmögenhetsskatt

Kopiera länk hit

Förmögenhetsskatten brukar ses som en effektiv fördelningsskatt som kan hjälpa till att skapa ett mer jämlikt samhälle. Förmögenhetsskatten kan även skapa incitament för människor att inte spara kapital utan omsätta pengarna och bidra till en ökad tillväxt. Argument mot förmögenhetsskatten är till exempel att den ses som en orättvis dubbelbeskattning och att det finns en risk att kapital flyttas utanför landet för att undvika skatten. Det kan också vara svårt att beräkna värdet på tillgångar som båtar och fastigheter. Dessutom kan förmögenhetsskatten ses som en skatt på fiktiva tillgångar då en ägaren inte kommer åt till exempel en fastighets värde utan att sälja den först. Ur ett företagsperspektiv kan företagsskatten minska möjligheter till nya investeringar och expansion då delar av vinsten istället går till att betala skatt.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.