Förmånsvärde

Förmånsvärde är värdet på en förmån som en anställd får från sin arbetsgivare.

Hur räknar man ut förmånsvärde?

Kopiera länk hit

Enkelt förklarat är förmånsvärde det uppskattade värdet av en viss förmån som den anställde får av sin arbetsgivare istället för att köpa den privat. En förmån kan vara alltifrån friskvård, bilar och mobiltelefoner till mat – helt enkelt all form av ersättning som arbetsgivaren ger den anställde i annat än kontanter och som hjälper till att bekosta en privat levnadskostnad. Förmåner är ofta skattepliktiga, men det finns vissa undantag som bestäms av Skatteverket. Skatteverket tillhandahåller dessutom en bra tjänst med hjälp av vilken du kan räkna ut förmånsvärdet på exempelvis din tjänstebil för att se vilket belopp du måste betala skatt på. Tjänstebilens förmånsvärde avgörs till exempel av bilmodell, årsmodell och eventuell extra utrustning.

Hur mycket ska man skatta på förmånsvärde?

Kopiera länk hit

Normalt sätt värderas den skattepliktiga förmånen till dess marknadsvärde och ska motsvara det belopp som du hade fått betala för förmånen om du hade köpt den där du bor eller arbetar. Detta kallas för förmånsgrundande belopp eller förmånsgrundande pris.

Förmånsvärde beräknat med schablonvärdering

Kopiera länk hit

För till exempel bil- och kostförmåner beräknas i stället den skattepliktiga förmånens storlek baserat på schabloner. Om du till exempel har förmånen att använda dig av en tjänstebil i ditt arbete ska du som anställd betala skatt för detta. Hur mycket skatt du ska betala beror på schablonbeloppet, förmånsvärdet, vilket fastställs av Skatteverket. Detta förmånsvärde adderas sedan till din lön och därefter kommer din arbetsgivare att betala löneskatt och preliminärskatt precis som vanligt.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.