Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning innebär att den som är anställd ska betala skatt på förmåner som erhålls i tjänsten.

En arbetsgivare kan ge sina anställda olika förmåner. En förmån är en ersättning för arbete som bekostar en privat levnadskostnad utöver den vanliga lönen . När en arbetstagare tar emot en förmån från sin arbetsgivare ska den förmånsbeskattas. Arbetstagaren ska alltså betala skatt för förmånen och arbetsgivaren sociala avgifter . Den anställde måste dock ha tackat ja till förmånen och ha tillgång till den och kunna använda den. Vanliga förmåner är tjänstebil, tillgång till parkeringsplats, jobbmobil, fri eller subventionerad mat, företagshälsovård och städhjälp. Skattepliktiga förmåner ska värderas till marknadsvärde. För kost, bil och bostad finns dock färdiga schablonvärden. Förmånsvärdet är den besparing som den anställde gör när hen får en förmån via sitt arbete jämfört med om hen hade köpt samma vara eller tjänst privat. Förmånsskatten betalas in till Skatteverket av arbetsgivaren och ska även registreras på arbetstagarens lönespecifikation.

Skattefria förmåner

Kopiera länk hit

Skatteverket har beslutat att en del förmåner är skattefria upp till vissa gränsvärden. Exempel på sådana skattefria personalförmåner är motion och friskvård, arbetskläder, arbetsredskap, privat hälso- och sjukvård, utbildning, enklare förtäring, gåvor vid jul och jubileum och mat och dryck i samband med representation.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.