Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är inventarier med ett lågt värde och/eller med en uppskattad livslängd på 1–3 år.

Förbrukningsinventarier går under inventarier , alltså arbetsmaterial, möbler, förbrukningsmaterial och liknande, men syftar till de produkter som har ett värde mindre än ett halvt prisbasbelopp och en uppskattad livslängd på 1–3 år. Man brukar därför kalla dem för korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. För att komma fram till produkternas totala värde ska de förbrukningsinventarier som har ett naturligt samband bedömas gemensamt. När man köper in en större mängd inventarier gör man nämligen bedömningen utifrån det sammanlagda anskaffningsvärdet. Är detta lägre än ett halvt prisbasbelopp räknas inköpet som förbrukningsinventarie.

Skillnaden mellan förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Kopiera länk hit

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial är två begrepp du som företagare säkerligen stött på. För att kunna bokföra dem korrekt krävs att du kan skilja mellan dessa på rätt sätt. Vi hjälper dig att reda ut begreppen, och även vad som skiljer en förbrukningsinventarie mot en vanlig inventarie. Läs vår guide om skillnaden mellan förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial.

Relaterade ord
Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.

Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.