Fakturering

Vid fakturering skickas ett betalningskrav ut, fysiskt eller elektronisk, till en kund för en vara eller tjänst.

När ett företag säljer en vara eller tjänst till ett annat företag ska en faktura upprättas. Vid en affär mellan ett företag och en privatperson räcker det ofta med ett kvitto . Ett företag fakturerar ofta genom ett affärssystem där även bokföringen hanteras, vilket ofta gör arbetet mer tidseffektivt. Faktureringen regleras av mervärdesskattelagen och bokföringslagen . Reglerna gäller bland annat för all försäljning av produkter i Sverige, till EU-länder och vid export.

Vad ska en faktura innehålla?

Kopiera länk hit

En faktura ska vara tydlig så att betalningen blir enkel och smidig för mottagaren. Enligt Skatteverket är följande uppgifter obligatoriska på en faktura:

 • Datum då fakturan är utställd

 • Ett unikt fakturanummer

 • Säljarens och köparens adress

 • Säljarens VAT-nummer

 • Köparens VAT-nummer (obligatoriskt i vissa fall, t.ex. vid EU-handel)

 • Transaktionens art och omfattning

 • Datum då leverans eller tillhandahållande skett eller a contobetalning (delbetalning, vanligen i form av förskottsbetalning) gjorts om det är annat än fakturadatum

 • Specifikation (vad fakturan omfattar)

 • Pris

 • Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag

 • Tillämpad momssats

 • Momsbelopp

 • Vid befrielse från moms – hänvisning till till relevant bestämmelse

För aktiebolag är även nedan uppgifter obligatoriska:

 • Kommun där bolaget har sitt säte

 • Bolagets organisationsnummer

 • Bolagets namn

Övriga uppgifter som ofta är bra att inkludera är:

 • Betalningsvillkor samt villkor om dröjsmålsränta

 • Säljarens plus- och bankgironummer

 • Uppgift om säljaren har godkännande för F-skatt

 • Vilken typ av faktura det är fråga om, exempelvis delfaktura eller kreditfaktura

 • Avsändarens och mottagarens referenser

 • Hänvisningar till eventuella beställningar och offerter

 • Leveransvillkor

Om en faktura blivit felaktig eller inte ska betalas av någon anledning ska en kreditfaktura upprättas. En kreditfaktura kan avse hela fakturan eller bara ett delbelopp. Om en faktura inte betalas i tid har du som företagare rätt att ta ut dröjsmålsränta och förseningsavgift. En faktura bör upprättas så snabbt som möjligt efter att varan eller tjänsten har levererats. Detta för att du som företagare ska få in pengarna för försäljningen i tid så du själv har pengar på företagskontot att betala dina leverantörer och övriga ekonomiska åtaganden. Skickar du fakturan vid ett senare tillfälle är det viktigt att komma ihåg att fakturadatum bör vara samma datum som fakturan skickas till mottagaren. Betalningsvillkor avtalas mellan dig och din kund, men huvudregeln är att små- och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Kvitto

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.