Debitera

Att debitera är att påföra någon en kostnad för en tjänst eller sak och inom redovisning används begreppet när man bokför en post på kontots debetsida.

Vad betyder det att debitera?

Kopiera länk hit

Begreppet debitera betyder att man påför någon en kostnad för en tjänst eller en viss sak. Det betyder alltså att den som blir debiterad måste utföra en betalning. Tittar man på transaktioner mellan privatpersoner och företag får mottagaren oftast debiteringen via en faktura, men det kan också ske direkt från ett kontokort när en person till exempel köper en sak via internet eller i butik. Då är det försäljaren av saken som debiterar kunden. När du tar ut pengar från en uttagsautomat kan du även debiteras en viss avgift av banken, alltså att du måste betala en viss summa för tjänsten att få ta ut pengar. Du kan även bli debiterad, exempelvis påminnelseavgifter eller dröjsmålsränta. Om du till exempel inte hinner betala tillbaka ett lån i tid kommer långivaren att debitera dig en dröjsmålsränta. Att bli debiterad kan alltså se ut på olika sätt, och det är även ett vanligt begrepp inom bokföring .

Debitering inom bokföring

Kopiera länk hit

När man pratar om debitering inom bokföring avser man att man bokför en post på ett kontos debetsida. Det finns två olika sidor, debet och kredit , där man brukar säga att debet ligger på vänster sida av bokföringskontot. När ett företag får en kostnad ska den bokföras på debetsidan, och stället (till exempel ett bankkonto) som pengarna tas ifrån för att betala kostnaden ska bokföras på kreditsidan. Om företaget istället får en intäkt ska den bokföras på kreditsidan, medan stället dit pengarna utbetalas ska bokföras på debetsidan. När ett (eller flera) konto debiteras måste ett (eller flera) annat krediteras, och tvärtom, då båda sidor måste ta ut varandra. Summan av kredit och debet ska alltså alltid bli noll. Debet betecknas ofta med ett plustecken, medan kredit ofta betecknas med ett minustecken och det är alltså dessa två sidor som illustrerar hur pengarna rör sig inom ett företag.

Vad händer när ett konto debiteras?

Kopiera länk hit

Beroende på vilket typ av konto som debiteras kan det uppstå olika scenarier:

  • Kostnaderna ökar om ett kostnadskonto eller utgiftskonto debiteras.

  • Tillgångarna ökar om ett tillgångskonto debiteras.

  • Skulderna minskar om ett skuldkonto debiteras.

  • Intäkterna minskar om ett intäktskonto debiteras.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Debet

Vänster sida av ett bokföringskonto.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Kredit

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.