Bokföringsorder

Bokföringsorder är ett dokument som upprättas när en verifikation för en ekonomisk händelse saknas, vid en rättelse av en tidigare verifikation eller vid en ombokning mellan olika konton.

Bokföringsorder när en verifikation saknas

Kopiera länk hit

Bokföring innebär att företag registrerar sina olika affärshändelser enligt bokföringslagen . Varje affärshändelse ska ha ett underlag, en så kallad verifikation , som fungerar som ett bevis på att affärshändelsen har inträffat. Det kan vara en faktura, ett kvitto, ett underlag från en bank eller någon annan typ av dokument. En verifikation kan också uppkomma vid en justering av bokföringen , till exempel vid en rättelse av en tidigare bokföringspost. En verifikation ska bland annat innehålla datum, beskrivning av affärshändelsen, belopp och specificerat momsbelopp och vad som ingår i affärshändelsen. Företagets verifikationer ska förvaras i nummerordning. Idag sparas de flesta verifikationer elektroniskt.

Enligt bokföringslagen ska alltså alla affärshändelser bokföras. Saknas en verifikation för en affärshändelse ska en bokföringsorder upprättas. Det innebär att den som är bokföringsskyldig upprättar ett eget bokföringsunderlag, en egen verifikation. En bokföringsorder ska innehålla en dokumentering av affärshändelsen, datum för transaktionen och vilka konton som berörs.

Situationer där en bokföringsorder kan användas

Kopiera länk hit

En bokföringsorder kan användas till exempel:

  • När en verifikation av någon anledning saknas.

  • Vid en ombokning, t.ex. när en intern omföring mellan olika kostnadskonton görs.

  • Om en befintlig verifikation är felaktigt bokförd och behöver rättas.

  • När företagets ägare gjort ett eget uttag eller en insättning av pengar eller varor.

  • Om en verifikation, till exempel ett kvitto, är av så dålig kvalitet eller så litet att det är svårt att se eller göra anteckningar på.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring på – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Affärshändelse

När en ekonomisk transaktion dokumenteras genom en verifikation i företagets bokföring, kallas det för en affärshändelse.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Verifikation

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.