Blankning

Blankning är att man säljer en lånad aktie med förhoppningen om att aktiekursen ska falla så att man kan köpa tillbaka den till ett lägre pris när det är dags att kvitta lånet.

Hopp om att aktiekursen ska sjunka

Kopiera länk hit

När man blankar en aktie har man möjlighet att tjäna pengar även när börsen går ner. Detta tack vare att man får chans att låna aktien och sälja den till den aktuella kursen, för att sedan köpa tillbaka den till ett lägre pris om aktiekursen har gått ner när man ska lämna tillbaka den lånade aktien. Om försäljningspriset var högre än återköpspriset, inklusive avgifterna, har man alltså gått med vinst. Blankning kan därför ses som motsatsen till vanliga aktieköp, där köparen investerar i aktier i hopp om att kursen ska stiga.

Risker med blankning

Kopiera länk hit

Det är dock ingen garanti att gå med vinst när man blankar en aktie, utan blankning kommer med en hel del risker. Stiger aktiekursen mycket efter att man har sålt sina lånade aktier riskerar man helt enkelt att förlora mer än man initialt har investerat då man måste betala tillbaka med den aktuella kursen. Det finns såklart även en risk med vanliga aktieköp, men risken är begränsad och det finns ett förlusttak. Man brukar nämligen säga att en aktie inte kan gå ner mer än 100 % och att en placering aldrig kan bli värd mindre än noll kronor. En aktie kan däremot stiga i princip hur mycket som helst vid en kursuppgång, vilket gör att blankning i sin tur innebär en relativt stor risk.

Säkerhetskrav vid blankning

Kopiera länk hit

Den som gör en blankning belastas alltid med ett säkerhetskrav som säkerställer att man kan betala om positionen rör sig i fel riktning. Detta ligger vanligtvis runt 130 % av värdet på den blankade positionen. Vid försäljning av lånade aktier ska försäljningslikviden sättas in på blankarens konto, och om säkerhetskravet är 130 % måste man alltså ha likvider eller kreditutrymme på minst 30 % utöver den likvid som sätts in för att orden ska kunna genomföras.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Börs

En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.