Arbitrage

Arbitrage är ett begrepp som används för att beskriva när två eller flera marknader i obalans utnyttjas i syfte att göra ekonomisk vinst.

I handel med obligationer och aktier

Kopiera länk hit

Arbitrage förekommer främst på den finansiella marknaden i handel med obligationer eller aktier . När priset på en aktie eller obligation varierar mellan olika marknader kan detta utnyttjas genom att du köper för ett lägre pris på en marknad för att omedelbart sälja dyrare på en annan. Även om arbitrage ger säker vinst i teorin finns det risker som gör att vinsten inte kan garanteras i praktiken. Till exempel kan plötsliga nedgångar i valutakurser eller fluktuationer och ändringar i priset uppstå, vilket eliminerar vinsterna. Termen förekommer även inom betting där obalansen i odds på olika spelsajter kan utnyttjas genom att spela på alla möjliga utgångar och få minst full återbetalning.

Så fungerar arbitrage i praktiken

Kopiera länk hit

Förutsättningarna för att arbitrage ska bli möjligt är att du handlar samma tillgång till olika pris på olika marknader. Personer som sysslar med arbitrage arbetar ofta med avancerad programvara som ständigt hittar dessa obalanser på marknaden. Detta gör det också svårare att hitta möjligheterna till arbitrage, eftersom de professionella handlarna är snabba på att utjämna marknaden. I regel krävs mycket arbete under en relativt lång tid för att tjäna pengar med arbitrage, eftersom marknadspriserna sällan skiljer sig särskilt mycket och du dessutom måste räkna bort transaktionskostnader från eventuella vinster.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.