Anstånd

Att få anstånd är detsamma som att få uppskov och innebär att sista datumet för att till exempel göra en inbetalning eller lämna in ett dokument, skjuts fram i tiden.

Ansök om anstånd

Kopiera länk hit

I regel krävs en ansökan för att få anstånd från banker, företag eller myndigheter. Som exempel på händelser där ansökningar för anstånd är vanliga kan vi nämna inlämningar av olika dokument till myndigheter, eller betalningar av diverse skulder och fakturor . Vissa ansökningar om anstånd är betydligt svårare att få godkända än andra, framför allt om det rör sig om flera återkommande ansökningar för att skjuta fram samma händelse. Ibland krävs det särskilda skäl till anståndet. Exempel på sådana särskilda skäl för mindre företag kan vara långvarig eller allvarlig sjukdom eller vård av barn och anhöriga.

Möjlighet till anstånd hos myndigheter och företag

Kopiera länk hit

Hos myndigheter finns det ofta möjlighet till anstånd för ansökningsdatum och belsutsdatum, men också betalningar. Exempel på en sådan myndighet är CSN (Centrala Studiestödsnämnden) där du kan få anstånd med dina betalningar av lån om du hamnar i ekonomiska svårigheter. Detsamma gäller anstånd hos företag när du vill skjuta upp betalningar av fakturor. I regel beviljas anståndet mot en tilläggsavgift.

Vid ett nekat anstånd

Kopiera länk hit

Om man inte får anstånd och inte heller lyckas betala fakturan i tid brukar företaget skicka ut en påminnelsefaktura med en tilläggsavgift. Vid ytterligare en missad betalning väljer de flesta företag att lämna vidare fakturan till ett inkassoföretag som sedan skickar ut en ny faktura till gäldenären. För varje faktura som skickas ut kan nya tilläggsavgifter adderas och i slutändan hamnar ärendet hos Kronofogden.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Inkasso

Inkasso är ett samlingsnamn för företag som driver in skulder.

Påminnelsefaktura

En påminnelsefaktura kan skickas ut från en borgenär till en gäldenär om kunden inte har betalat en faktura i tid.