Annuitetslån

Annuitetslån är en låneform där låntagaren betalar tillbaka lånet med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle.

Annulitetslån och lån med rak amortering

Kopiera länk hit

När ett lån ska betalas tillbaka betalar låntagaren både ränta och amortering på lånet till långivaren . Man skiljer mellan rak amortering och annuitetslån. Rak amortering innebär att låntagaren amorterar lånet med en fast summa vid varje betalningstillfälle. Skulden minskar för varje amortering och detta innebär att i början av återbetalningstiden är betalningarna större eftersom räntan är högre när lånebeloppet är större. När lånet sjunker minskar även räntekostnaderna. Med rak amortering kan betalningarna i början av återbetalningstiden vara ansträngande för låntagarens ekonomi. Ett annuitetslån innebär att den som lånat pengar betalar ett lika stort belopp, summan av räntan och amorteringen, vid varje betalningstillfälle. I början av återbetalningstiden består lånekostnaden av en hög andel räntekostnad och en låg andel amortering. I slutet av lånetiden dominerar amorteringen och räntan är en mindre andel. Annuitetslån används ofta för lån till konsumtion, till exempel blancolån, privatlån och fordonslån. En förutsättning för annuitetslån är att räntan är oförändrad, dvs fast, under hela betalningsperioden.

Fördelar och nackdelar med annuitetslån

Kopiera länk hit

Den totala räntekostnaden kan bli högre för ett annuitetslån eftersom lånet bygger på fast ränta, men fördelen är att man jämnar ut betalningarna över tid och slipper att betala stora betalningarna i början av ett lån, vilket är fallet med rak amortering. Med annuitetslån betalas alltså samma belopp vid varje betalningstillfälle. Detta ger även en lättöverskådlig avbetalningsplan.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Amortering

Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.