Vad är arbetsgivarintyg.nu?

Lön

Fortnox Lön är integrerat med arbetsgivarintyg.nu som är en tjänst från Sveriges a-kassor. Av de arbetsgivarintyg som skickas in på papper så behöver 7 av 10 intyg kompletteras och e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu hjälper arbetsgivaren att fylla i rätt uppgifter och skicka intyget till rätt a-kassa. Det betyder mindre administration för arbetsgivaren, kortare handläggningstid för a-kassan och snabbare besked om ersättning för den arbetssökande.

Integrerat med Fortnox Lön

Kopiera länk hit

Du skapar intyget i Fortnox Lön, när du har gått igenom uppgifterna i arbetsgivarintyget som du har skapat och dessa är ok så sparar och skickar du intyget till arbetsgivarintyg.nu. Därefter finns arbetsgivarintyget sparat på arbetsgivarintyg.nu i 6 veckor. Det är först när arbetsgivarintyget är signerat på arbetsgivarintyg.nu som den anställde får tillgång till intyget. Intyget kan korrigeras och kompletteras på arbetsgivarintyg.nu men de ändringar man gör där kommer inte finnas på det sparade intyget i Fortnox lön. Vill man ha samma uppgifter på det sparade intyget i Fortnox lön får man göra ändringarna i lön och skicka intyget på nytt till arbetgivarintyg.nu

Arbetsgivarintyget skickas via API så det är en säker överföring som görs.

Arbetstagaren

Kopiera länk hit

När intyget är signerat och klart på arbetsgivarintyg.nu så får arbetstagaren ett meddelande via mejl eller sms om att godkänna uppgifterna. Arbetsgivarintyget finns på Mina sidor hos den a-kassa som arbetstagaren är medlem hos.

Läs mer här:
Aktivera arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyg - Jag har redan konto på Arbetsgivarintyg.nu
Arbetsgivarintyg - Jag har inget konto på Arbetsgivarintyg.nu
Arbetsgivarintyg - Skapa arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyg - Korttidsarbete
Arbetsgivarintyg - Frågor och svar

Fick du den hjälp du sökte?