Dela denna artikel

Arbetsgivarintyg - Frågor och svar

Lön

Jag får inte med timmarna under punkt 11 Arbetad tid.

  • Timmarna hämtas från kalendern så är dom inte registrerade där så får ni fylla i timmarna per månad manuellt i intyget.

  • Timmar som är registrerade med lönearten Timlön (genererar lönearterna 112-116 på lönebekedet) under Övrigt i kalendern kommer dock inte med till intyget i dagsläget.

Jag får inte med timlönen i ersättningar per månad under punkt 12.

  • Timlönen redovisas i fältet Lön i kronor under punkt 12, men timlönen ska inte redovisas per månad utan där redovisas bara andra skattepliktiga ersättningar utöver lönen som har betalats ut.

  • Andra skattepliktiga ersättningar utöver lönen hämtas från den anställdes lönebesked. De lönearter som ska redovisas under punkt 12 har en inställning för detta under Register - Lönearter och koder - Arbetsgivarintyg.

Intyget sparas inte när jag klickar på Spara?

  • Kontrollera så det inte finns något fält i intyget som är rödmarkerat. I så fall saknas det uppgifter som måste vara ifyllda för att arbetsgivarintyget ska kunna sparas. Här utgår vi från de riktlinjer som A-kassorna och Arbetsgivarintyg.nu har tagit fram.

  • Meddelande om fält som måste fyllas i visas som notis i nederkanten när man sparar.

Jag får felmeddelande när jag försöker skicka intyget till Arbetsgivarintyg.nu.

  • Kontrollera så att telefonnumret ni fyllt i under Företagsuppgifter i Fortnox inte är mer än 15 tecken. Samma sak gäller på den anställdes telefonnummer. Räkna både siffror och bindestreck m.m. Blanksteg i telefonnumret sorteras automatiskt bort när du skickar intyget så de behöver inte räknas.

Den arbetade tiden som hämtas under punkt 11 stämmer inte.

  • Har du anställda med schematid i kalendern och har registrerat/importerat timmar med registreringskoden Arbetstid eller Timlön behöver du kontrollera så det blir korrekt antal timmar som hämtas till arbetsgivarintyget. Stämmer inte timmarna får du i nuläget justera dessa manuellt till det korrekta antalet. Vi arbetar med att förbättra hanteringen av dessa fall.

Kan jag skriva ut arbetsgivarintyget som jag har skapat?

  • Efter att du har skickat arbetsgivarintyget till Arbetsgivarintyg.nu och signerat det, så kan du som arbetsgivare skriva ut intyget på Arbetsgivarintyg.nu. Du hittar intyget under Skickade intyg på deras sida. Det som är smidigt med Arbetsgivarintyg.nu är att en utskrift egentligen inte behövs eftersom när du har signerat och skickat arbetsgivarintyget så kommer den anställde åt sitt intyg på Mina sidor hos sin A-kassa.

Redovisning av slutlön under punkt 12. Uppgifter om lönen:

  • Kontant utbetald semesterersättning i samband med att den anställdes anställning upphör (slutlön) ska redovisas på den sista anställningsmånaden. Det innebär att om den anställde har ett slutdatum i september där slutlönen betalats ut i oktober så ska slutlönen redovisas som Semesterersättning i september under punkt 12. Skapar du slutlönen via slutlöneguiden så kommer redovisningen av semesterersättningen på slutlönen automatiskt ske på samma månad som den anställdes slutdatum. Förutsatt att arbetsgivarintyget innefattar sista anställningsmånaden. Har du däremot betalat ut slutlönen manuellt efter sista anställningsmånaden så får du manuellt lägga till ersättningen som Semesterersättning inom samma månad som slutdatumet under punkt 12.

Jag har skickat arbetsgivarintyget till Arbetsgivarintyg.nu men hittar inte intyget när jag loggat in där.
Kontrollera att API-nyckeln är korrekt ifylld i Fortnox Lön. Läs mer här: Arbetsgivarintyg - Jag har redan konto på Arbetsgivarintyg.nu


Här kan du även läsa de vanligaste frågorna och svaren hos Arbetsgivarintyg.nu:

Arbetsgivarintyg - Frågor och svar

Läs mer här:
Vad är arbetsgivarintyg.nu
Aktivera arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyg - Jag har redan konto på Arbetsgivarintyg.nu
Arbetsgivarintyg - Jag har inget konto på Arbetsgivarintyg.nu
Arbetsgivarintyg - Skapa arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyg - Korttidsarbete

Fick du den hjälp du sökte?