Arbetsgivarintyg - Korttidsarbete

Lön

Korttidspermittering och arbetsgivarintyg

Kopiera länk hit

Här är information från www.arbetsgivarintyg.nu .

Hur påverkar korttidspermitteringen Arbetsgivarintyget?

Arbetsgivarintyg för personer med korttidspermittering är inte aktuellt förrän anställningen är avslutad. I de fall man har avslutat anställningen som innehåller en period med korttidspermittering så krävs två olika arbetsgivarintyg, ett för ordinarie arbetstid och ett för tiden med korttidspermittering.
Det behövs flera intyg om man har haft olika sysselsättningsgrader på korttidspermitteringen. Ett arbetsgivarintyg för varje avtalad arbetstid under korttidspermitteringen.

Arbetsgivarintyg.nu rekommenderar att du fortsatt redovisar 13 månader på intyget för den ordinarie arbetstiden om anställningen varat så länge.

Här finns en kort instruktion om hur man fyller i Korttidsarbete i arbetsgivarintyget från Arbetsgivarintyg.nu.
Arbetsgivarintyg.nu - Korttidsarbete i arbetsgivarintyget

Så här gör du i Fortnox Lön

Kopiera länk hit

Fördelen med att fylla i uppgifterna direkt på arbetsgivarintyget som du skapar i Fortnox Lön är att du då har samma uppgifter på ditt intyg både i Fortnox som på Arbetsgivarintyg.nu.

Du ska fylla i separata arbetsgivarintyg. Ett för ordinarie arbetstid och ett eller flera för varje sysselsättningsgrad under tiden med korttidsarbete/korttidspermittering.

Nedan punkter är det du behöver tänka på för ifyllnad av perioderna med korttidsarbete/korttidspermittering:

Under punkt 14, Övriga uppgifter, ska du ange att det är tid med korttidsarbete/korttidspermittering som intyget avser.

Redovisa arbetade timmar för den omfattning som den anställde fått behålla efter arbetstidsminskningen. Den permitterade tiden betraktas alltså inte som arbetad tid (detta trots att det står att ledighet med bibehållen lön resp. tid med t ex permitteringslön ska redovisas) – i punkt 11 Arbetad tid – arbetade timmar. Se exempel nedan:

Redovisa eventuell frånvaro i relation till den kvarvarande sysselsättningsgraden.

Redovisa den lön som arbetstagaren fått efter löneminskning i punkt 12, Uppgifter om lönen.

Förtydligande: Månadslön på ordinarie arbetstid, 100% är 30 000 kr. Under denna period med korttidsarbete har lönen sänkts med 6% vilket ger en månadslön på 28 200 kr.

Om arbetstagaren sägs upp under kortidspermittering har arbetstagaren enligt LAS rätt att behålla sin lön, men lönen måste omfattas av löneminskning för att omfattas av lagen om stöd vid korttidsarbete. Den – överskjutande – del som arbetsgivaren lämnar till arbetstagaren p g a sina skyldigheter enligt LAS bör redovisas på komplettering till arbetsgivarintyg.

Arbetsgivarintyg.nu rekommenderar att du fortsatt redovisar 13 månader på intyget för den ordinarie arbetstiden om anställningen varat så länge.

Läs mer här:
Vad är arbetsgivarintyg.nu
Aktivera arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyg - Jag har redan konto på Arbetsgivarintyg.nu
Arbetsgivarintyg - Jag har inget konto på Arbetsgivarintyg.nu
Arbetsgivarintyg - Skapa arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyg - Frågor och svar‍ 

Fick du den hjälp du sökte?