Utdelning och ränta

Lön

Du som betalar ut ränta eller utdelning till anställda kan göra det på lönebeskedet med hjälp av lönearter i Fortnox Lön.

Lönearter

Kopiera länk hit

Löneart 960 - Utdelning 20% används för att betala ut utdelning med 20% skatteavdrag till den anställde. Kontrolluppgift angående utdelning ska lämnas på blankett KU31 och det får hanteras manuellt till Skatteverket. 

Löneart 961 Utdelning/Ränta 30% används för att betala ut ränta och utdelning med 30% skatteavdrag till den anställde. Kontrolluppgift angående utdelning ska lämnas på blankett KU31 och uppgift om ränteinkomst ska lämnas på blankett KU20. Detta får hanteras manuellt till Skatteverket. 

Underlaget för utbetalningen på dessa lönearterna redovisas i fält 492 och skatteavdraget i fält 496 på huvuduppgiften i arbetsgivardeklarationen. 

På dessa lönearterna anger du totala summan för räntan/utdelningen. Behöver ni redovisa antal och belopp per antal så kan du ändra inställningen för vilka fält ni ska registrera i på lönearten, för att kunna fylla i dessa fält på lönebeskedet istället. Du väljer då JaAnvänd antal och Använd belopp och ändrar Använd summa till Nej.

Du hittar lönearterna under Övrigt i Kalendern

Lönebeskedet

Kopiera länk hit

Utdelningen / räntan redovisas i ett eget fält och ingår inte i bruttolönen. Skatten för utdelningen redovisas i Övrig skatt tillsammans med eventuell engångsskatt eller frivillig skatt. 

Inställningar för bokföringskonto

Kopiera länk hit

Standardinställningen för de bokföringskonton som används för utdelning och ränta hittar du under Inställningar - Lön - Förvalda konton. Kontrollera så dessa konton är aktiva i er kontoplan under Register - Kontoplan.

Arbetsgivardeklarationen

Kopiera länk hit

Redovisningen görs på huvuduppgiften i arbetsgivardeklarationen i fält 492 och 496. Det är enbart löneuppgifterna som redovisas på den anställdes individuppgift. De anställda behöver själva redovisa utbetalningen av ränta/utdelning på KU20/KU31. 

Fick du den hjälp du sökte?