Rapport - Lönekartläggning

Lön

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen.

Alla arbetsgivare ska genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Syftet med dessa årliga lönekartläggningar är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.


I lönekartläggningen ska arbetsgivaren kartlägga och analysera:

 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren 

 • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 

 • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete

 • löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.

Rapport Lönekartläggning i Fortnox Lön

Kopiera länk hit

I Fortnox Lön finns rapporten Lönekartläggning som hämtar de uppgifter som går att få ut från Fortnox för lönekartläggningen som företagen ska göra. De uppgifter som man får ut är följande:

 • Kategori

 • Antal kvinnor

 • Antal män

 • Andel kvinnor %

 • Total antal

 • Medellön kvinnor

 • Medellön män

 • Medellön alla

 • Kvinnors lön i % av mäns

 • Lägsta lön kvinnor

 • Lägsta lön män

 • Högsta lön kvinnor

 • Högsta lön män

Personalregister

Kopiera länk hit

I personalregistret under fliken Rapportering och sektionen Statistik finns det möjlighet att lägga in en kategori för varje anställd som berör Lönekartläggningen. Rapporten Lönekartläggning gör en gruppering efter kategori på de anställda.

Kategorierna är viktiga på grund av att arbetsgivaren ska analysera löneskillnader som förekommer inom lika arbete, det vill säga mellan kvinnor och män som utför samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifterna som ska styra denna gruppindelning, inte avtals- eller organisationstillhörigheten. Alla arbetstagare, även chefer och arbetsledare, ska omfattas av gruppindelningen. Anställningsformen har ingen betydelse. Skapar du inte några kategorier kommer alla anställda jämföras med alla.

På timanställda beräknas meddellönen på den anställdes timlön * avtalstiden som finns inne på de anställdas avtal under Register - Avtal för löner.

Skapa rapporten

Kopiera länk hit

När du har gått igenom ditt personalregister och delat in alla eventuella anställda i rätt kategorier, så klickar du på Rapporter uppe i högra hörnet av programmet och klickar på Lönekartläggning som du finner under delen Lön.

Du kommer då till denna vy. Där behöver du klicka på Skapa ny för att aktuella uppgifter ska hämtas.

När du klickat på Skapa ny hämtas uppgifterna från personalregistret och för att skriva ut rapporten klickar du på Skriv ut.

Här finns mer information om lönekartläggning: DO - Lönekartläggning .

Fick du den hjälp du sökte?