Personallån

Lön

En arbetsgivare kan låna ut pengar till en anställd där man kommit överens om en ränta och amorteringsplan. Utbetalningen av ett lån till en anställd kan göras i samband med löneutbetalningen och registreras då som ett nettotillägg. Amorteringen av ett lån kan också hanteras i samband med löneutbetalningen och registreras som ett nettoavdrag från den anställdes nettolön, samma sak gäller för räntan på lånet om den ska betalas av den anställde i samband med löneutbetalningen. 

I vissa fall handlar det inte om ett lån utan ett löneförskott. Läs mer om det här: Betala ut löneförskott

Utbetalning av lån till anställd

Kopiera länk hit

Har ni kommit överens om ett lån till den anställde så kan utbetalningen av detta lån göras i samband med löneutbetalningen. Lånet registreras då som ett nettotillägg och påverkar inte bruttolönen, skatten eller arbetsgivaravgiften. Under Register - Lönearter och koder finns det lönearter för Nettoersättning som kan användas för utbetalning av lånet. Dessa kan du anpassa benämningen på så den beskriver vad nettoersättningen avser samt välja vilket bokföringskonto utbetalningen ska bokföras mot.

Nettoavdrag för amortering

Kopiera länk hit

Löneart 933 - Personallån amortering netto kan du använda för att göra ett nettoavdrag från den anställdes nettolön som motsvarar den amortering ni har kommit överens om för lånet. Nettoavdrag påverkar inte den anställdes bruttolön eller skatt och därmed inte heller arbetsgivaravgiften. 

Nettoavdrag för ränta

Kopiera länk hit

För att göra avdrag för ränta kan du till exempel använda någon av lönearterna för Nettoavdrag. Under Register - Lönearter och koder kan du anpassa benämningen utifrån vilken typ av nettoavdrag ni ska göra samt justera vilket bokföringskonto det ska bokföras mot.

Sök på benämningen Nettoersättning eller Nettoavdrag för att hitta lönearterna.

Fick du den hjälp du sökte?