Betala ut löneförskott

Lön

Ska den anställde får ut en viss del av sin lön i förskott så hanteras det på olika sätt beroende på om lönen återbetalas inom samma månad eller en senare månad. 

Löneförskottet återbetalas inom samma månad

Kopiera länk hit

Ska den anställde få ut en viss del av sin lön i förskott som återbetalas inom samma månad så gör man en nettoutbetalning till den anställde, som innebär att det inte dras någon skatt på beloppet. Förutsättningen för att göra en nettoutbetalning som förskott är att hela skulden återbetalas inom samma månad.

Löneförskottet återbetalas en senare månad

Kopiera länk hit

Ska den anställde få ut en viss del av sin lön i förskott som återbetalas en senare månad, registrerar du förskottsbeloppet innan skatteavdrag och gör sedan avdrag på förskottsbeloppet en senare månad.

Hur betalar jag ut förskottet?

Kopiera länk hit

Du kan skapa ett extra lönebesked för den anställde. Välj löneart beroende på om förskottet ska återbetalas inom samma månad eller på en senare månad. 

932 - Förskott, utbetalning, netto - Återbetalning ska ske inom samma månad.
934 - Förskott, utbetalning, skattepliktig - Återbetalning ska ske på en senare månad

Skapa extralön ‍ 

Hur hanterar jag återbetalningen av förskottet?

Kopiera länk hit

Återbetalningen registrerar du t.ex på den ordinarie lönekörningen. Har du vid förskottet använt löneart 932 - Förskott, utbetalning, netto så ska löneart 9351 - Förskott, återbetalning, netto användas. 
Gjordes förskottsutbetalningen på en tidigare månad med löneart 934 - Förskott, utbetalning, skattepliktig så ska återbetalningen som sker på en senare månad registreras med löneart 936 - Förskott, återbetalning, skattepliktig

Fick du den hjälp du sökte?