Clearingnummer och bankkontonummer på personalkortet

Lön

Kontonummer i svenska banker innehåller ett clearingnummer och ett bankkontonummer. 
Nedan ser du en tabell över banker och vilka clearingnummer respektive bank kan ha. Antal siffror i Bankkontonummer kan variera mellan olika banker men du ska alltid ange lika många siffror som det står för just den banken som den anställda har. 

Längst ner i artikeln hittar du frågor och svar som kan hjälpa dig vidare om du har funderingar.

Fälten Clearingnr och Bankkontonr fylls i Fortnox Lön i med enbart siffror, vilket innebär att bindestreck, blanksteg, punkter inte ska vara med. Dessa fält hittar du under Register - Personal - Personalinformation.

Kontonummer typ 1

Kopiera länk hit

Kontonumret består av totalt 11 siffror, clearingnummer är 4 siffror och räkningsnummer är 7 siffror.

Kontonummer typ 2

Kopiera länk hit

Clearingnumret är 4 (ibland 5) siffror och kan fyllas i med både 4 och 5 siffror i Fortnox Lön.

Frågor och svar

Kopiera länk hit

Varför får jag ett felmeddelande om att en anställds kontonummer inte är korrekt när jag försöker skicka lönebeskedet för betalning ?
När du ska betala ut lönerna så sker det en extra kontroll på de anställdas kontonummer. Du får nu meddelande om vilken/vilka anställda där något inte stämmer och behöver kontrollera på personalkortet att kontonumret har lika många siffror i sig som det finns i tabellen ovan för den banken som din anställde har. 


Hur ska jag ändra kontonumret för att kunna betala ut lön till den anställde?
Kontrollera så att du har lika många siffror i den anställdas kontonummer som det ska vara enligt tabell ovan. 
- Har du lagt till någon siffra manuellt i kontonumret tidigare så ska denna tas bort. 
- Saknas det någon siffra behöver du kontrollera med den anställda så att du får hela kontonumret. Alternativt fyll på med nollor först i kontonumret så antalet siffror blir lika många som tabellen säger enligt ovan. 

Varför har jag kunnat lägga in kontonumret på den anställdas personalkort men nu funkar inte betalningen?
Från Fortnox lön kan man skapa bankfil för löner i 3 olika format. Detta beror på vilken bank man har. Varje filformat har olika regler därför sker viss kontroll när man ska betala ut en lön. 
När man spara clearing och kontonummer på personalkortet så sker kontroll genom att säkerställa att siffrorna som är angivna uppfyller enligt tekniska beskrivningen från Bankgirot hur ett kontonummer är uppbyggt. 


Om jag har ändrat kontonummer på en anställd i personalkortet kan jag bara skapa/skicka bankfil på nytt då?
Ändrar du kontonummer på en eller flera anställda så behöver du först skapa om lönebeskedet för att kunna skicka betalningen på nytt. Detta för att lönebeskedet ska uppdateras med det nya kontonumret. 
Du skapar om lönebeskedet genom att gå in på lönebeskedet i lönekörningen och klicka på Skapa om lönebeskedet. Tänk på att om du gjort manuella registreringar på lönebeskedet så behöver dessa registreras på nytt. 
Skicka lönebeskedet till den anställda och skapa/skicka bankfilen på nytt. 
Vill du inte skapa om lönebeskeden som du korrigerat kontonummer på så kan du lägga in betalningen manuellt hos banken. Sedan blir det korrekt kontonummer kommande lönekörning.

Fick du den hjälp du sökte?