Arbetstidsförkortning - Arbetstidskonto

Lön

Arbetstidsförkortning och Arbetstidskonto hjälper dig att hålla reda på hur många timmar som den anställde har att ta ut i ledig tid och enkelt kunna betala ut intjänat belopp i kronor till den anställde via löneutbetalningen. Genom att manuellt registrera intjänade timmar eller kronor på de anställda i personregistret och därefter registrera de olika händelserna i Kalendern har du alltid ett aktuellt saldo.
Arbetstidsförkortningen hanteras i timmar och arbetstidskontot hanteras i kronor.

Inställningar

Kopiera länk hit

För att aktivera och göra dina inställningar för arbetstidsförkortning/arbetstidskonto klickar du på kugghjulet längst upp till höger i programmet, väljer Lön och sedan Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto.

Här styr du om arbetstidsförkortning eller arbetstidskonto ska vara aktiv och om det ackumulerade värdet ska visas på lönebeskedet.

Inställning på den anställde

Kopiera länk hit

Under Register - Personal på fliken Anställning på respektive anställd ställer du in vilka av de anställda som har arbetstidsförkortning eller arbetstidskonto i fältet Arbetstidsuppräkning.

På fliken Ingående saldo kan du vid årets början lägga in ett ingående värde. Årets förändring visar förändringen under det aktuella löneåret. Aktuellt saldo tar hänsyn till ingående värdet och årets förändring.

Kalender

Kopiera länk hit

Vid uttag av arbetstidsförkortning i ledig tid registrerar du arbetstidsförkortning som frånvaro.

Under Övrigt hittar du lönearter för både arbetstidskonto och arbetstidsförkortning där du kan registrera ingående balansen, räkna upp saldot och göra uttag i pengar.

Obs! Beroende på vilken arbetstidsuppräkning som är vald så kommer endast de lönearter som tillhör denna arbetstidsuppräkning att visas och vara möjliga att använda. Övriga döljs.

Fick du den hjälp du sökte?