Lagervärde diffar mot bokfört värde

Lager

Är inte lagervärdet enligt lagervärdesrapporten samma som det bokförda lagervärdet? Detta kan i så fall bero på en eller flera av följande orsaker.

Differens från aktivering av Fortnox Lager

Kopiera länk hit

När Fortnox Lager aktiveras skapas ingående saldon upp baserat på Antal i lager * Kalkylkostnad för respektive artikel. Lagervärdet när aktiveringen är slutförd är totalsumman av dessa.

Eftersom bokföring av lagervärdet före aktiveringen görs manuellt så är det oftast så att detta inte stämmer exakt med lagervärdet som skapas vid aktiveringen.

För att åtgärda differensen behöver man stämma av lagervärdet, läs mer här:
Stämma av bokfört värde mot Lagervärde‍‍

Alla lagerförändringar inte bokförda ännu

Kopiera länk hit

Skäl 1 - Fördröjning
Den automatiska lagerbokföringen görs varje natt, då bokförs allt som markerats med Lagerhantering klar, samt allt som först markerats med Lagerhantering klar, och därefter makulerats. Tittar man på innevarande dag finns det därför stor sannolikhet att det finns lagerhändelser som ännu inte bokförts.

För att undvika kan man istället titta på ett tidigare datum, alternativt klicka på knappen Bokför nu under Inställningar - Lager - Lagerbokföring.

Skäl 2 - Ej klarmarkerade utleveranser
Inleveranser syns inte i Lager förrän de blivit markerade med Lagerhantering klar. Utleveranser däremot (Order i status Levereras, eller Kundfaktura), görs omedelbart när man sparar så att lagersaldot hålls aktuellt. Det betyder att lagervärdet minskar, även om utleveransen inte markerats med Lagerhantering klar.

Om det finns utleveranser som inte markerats med Lagerhantering klar bör man således klarmarkera dem, alternativt jämföra lagervärdet för ett tidigare datum där dessa inte påverkar.

Observera att en Order i status Reserverad INTE gör någon utleverans och därmed inte påverkar lagervärdet.

Bokföringsjusteringar som ej bakdateras

Kopiera länk hit

När är detta aktuellt?
Detta fall kan man titta på om värdet stämmer för dagens datum (med hänsyn tagen till avsnitten ovan), men inte när man tittar bakåt i tiden.

Förklaring
I vissa fall kan lagervärdet påverkas retroaktivt. Detta kan ske om man har ett negativ saldo som matchas mot en inleverans, eller om kostnaden på en redan gjord inleverans ändras i efterhand (exempelvis via verktyget Ändra kostnad på inleverans, eller vid matchning av inkommande gods mot leverantörsfaktura).

I Fortnox Lager ändras lagret alltid bakåt i tiden i enlighet med de ändringar som gjorts, så att en bakdaterad lagervärdesrapport visar värdet efter justeringen. Men, för att inte påverka perioder där bokföringen redan är färdigställd bokas alltid dessa justeringar på det datum man anger vid justeringstillfället. Verifikaten får rubriken “Lagerjusteringar avseende YYYY-MM-DD”, där datumet i beskrivningen är det datum som påverkats i lager, och alltså kan vara ett annat än bokföringsdatumet.

Detta medför att en lagervärdesrapport kan visa samma värde som bokfört värde för dagens datum, men bakdaterar man den till ett tidigare månadsskifte så kan det skilja sig pga dessa justeringar.

(Möjlig) Åtgärd
Vill man att Bokfört värde och Lagervärde ska vara samma i ett sådant fall kan man skapa ett manuellt verifikat som justerar det bokförda värdet till samma som lagervärdet för det aktuella datumet, och sedan vända bort motsvarande belopp på följande dags datum.

Fick du den hjälp du sökte?