Inköp i Fortnox Lager

Lager

Här beskriver vi hur du gör en inköpsorder i Fortnox Lager.

Inköpsorder - Lista

Kopiera länk hit

Under Inköp i menyn hamnar alla inköpsorder du skapar. Du kan se vilken status inköpsordern har med hjälp av de olika färgerna, som du också kan filtrera på.

Om du har fått ett svar på inköpsordern kan du ange detta genom att klicka i kolumnen Svar för den aktuella inköpsordern.

Klicka på raden för en inköpsorder så kommer du in på den och kan se mer detaljer om ordern.

Skapa ny inköpsorder

Kopiera länk hit

För att skapa en inköpsorder klickar du på knappen Skapa ny längst upp till höger.

Välj först vilken leverantör du vill beställa ifrån. Den information som automatiskt fylls i under de olika blocken Inköpsuppgifter, Leverantörsuppgifter och hämtas från leverantören i leverantörsregistret, och Leveransuppgifter hämtas för vald lagerställe. Om funktionen för flera lagerställen inte är aktiv hämtas adressen via standardlagerstället.

Vår referens till inköpsordern hämtas i första hand från leverantören. Om uppgift saknas där används namnet på aktuell användare. Svarsadress fungerar på motsvarande sätt: I första hand från Inställningar - Lager - Inköp, i andra hand den aktuella användarens e-postadress.

Fyll i de fält du behöver, och välj sedan artiklar. De artiklar som visas här är de artiklar där den aktuella leverantören är angiven i artikelregistret, samt de artiklar som inte har någon leverantör angiven.

Ange antal och á-pris, och när du fyllt i alla uppgifter du behöver så klickar du på Spara längst ner.

I detta läge kan du fortfarande göra ändringar i din inköpsorder.

Om du vill bifoga en bilaga till inköpsordern, till exempel en ritning, klickar du på ikonen till höger inne på inköpsordern. Du kan då ladda upp och koppla en eller flera pdf-filer, som automatiskt följer med om du mailar inköpsordern.

Markera som fullt mottagen

Kopiera länk hit

Detta val finner du uppe till höger på en inköpsorder.

Om en Inköpsorder har dellevererats och inga fler leveranser väntas, alternativt att inköpsordern inte ska matchas mot något Inkommande gods, kan man markera inköpet som fullt mottaget. Detta innebär att det beställda antalet som visats under rubriken Väntas i lagerlistan nollställs, inköpsorder får status Fullt mottagen i inköpslistan (grön) samt går den inte längre att matcha mot ett inkommande gods.

Klickar du på Markera som fullt mottagen får du följande information:

När du är klar och redo att skicka inköpsordern till leverantören så väljer du om du vill skriva ut den eller skicka den direkt via e-post. Klicka sedan på Skicka.

Fick du den hjälp du sökte?