Dela denna artikel

Bokföring med Fortnox Lager - Utan inkommande gods

Lager

Här visar vi bokföringen i samband med inleverans via Leverantörsfaktura och försäljning via Kundfaktura.

Exempel inleverans via Leverantörsfaktura och försäljning via Kundfaktura:

I detta exempel sker inleveransen direkt via artikelregistrering på en leverantörsfaktura. Lagerbokföringen görs på exakt samma sätt vid exv en Manuell inleverans, men exemplet visar även bokföringen av leverantörsfakturan för att man ska förstå helheten.

OBS! Detta är alltså hur bokföringen går till om man INTE använder funktionen Inkommande gods. Används inkommande gods är flödet ett annat, se beskrivning här: Bokföring med Fortnox Lager - Inkommande gods och matchning mot leverantörsfaktura‍

Jag köper i januari in 10st Artikel X för 960kr/st. Jag levererar in dessa via artikelregistrering på Leverantörsfaktura.

Leverantörsfakturan bokför jag såhär:

I min bokföring har jag efter detta en Leverantörsskuld på 12 000kr, samt en kostnad för Inköp av varor på samma belopp. Därmed är beräknat resultat negativt.

Eftersom jag har Fortnox Lager bokförs lagerförändringen automatiskt kommande natt. Som standard sker detta på följande sätt:

Detta ökar mitt varulager med 9 600kr, och motsvarande kostnad krediteras på Förändring av lager. Därmed är beräknat resultat 0kr.

I februari så säljer jag 1st av Artikel X för 1192kr/st.

Kundfakturan bokför jag såhär:

Den automatiska lagerbokföringen bokför utleveransen såhär:

Lagret (1460) minskar nu i värde med 960kr, och kundfordringar ökar med 1 192kr.

I och med att 4990 Debiteras tar vi upp kostnaden på 960kr i Resultatrapporten, samtidigt som intäkten på 3990 bokförs av fakturan.

Beräknat resultat således 232kr.

Fick du den hjälp du sökte?