Dela denna artikel

Vad gör jag vid ett nytt räkenskapsår i koncernverktyget?

Koncern

Vid ett nytt räkenskapsår så måste man göra följande steg:

Skapa ett nytt räkenskapsår - Läsa in bokföringen från sitt bokslutsprogram igen - Importera koncernkontoplan - Stämma av balanskonton - Justera elimineringar.

Välj fliken Inställningar och sedan underfliken Räkenskapsår. Klicka på knappen Nytt Räkenskapsår.

Ange därefter räkenskapsåret och välj Lägg till.


Skapa ett nytt koncernbokslut
Skapa ett nytt koncernbokslut (månad, kvartal,tertial eller år) för det nya räkenskapsåret.

Klicka på fliken Inställningar och sedan på underfliken Koncernbokslut, klicka slutligen på knappen Nytt koncernbokslut.

Välj därefter räkenskapsår, bokslutstyp, period och klicka på Spara.

Nästa steg är att importera bokföringen.

Läsa in bokföringen från förra räkenskapsåret
Vid ett nytt räkenskapsår är det viktigt att läsa in uppdaterad bokföring som innehåller samtliga bokslutstransaktioner och korrigeringar.

Detta steg kan göras vid ett senare tillfälle när bokslutet för bolaget är klart. Notera att vissa värden kanske inte visas korrekt.

Klicka på fliken Juridisk bokföring och sedan på knappen Ladda upp bokföringsfiler.

Välj sedan alla sie-filer för samtliga bolag och klicka på knappen Ladda upp bokföringsfiler när statusen visar Redo för uppladdning.

Klicka sedan på fliken Juridisk överföring och därefter knappen Importera bokföring till koncern.

Läs in bokföringen för det nya räkenskapsåret

Gör om ovanstående process för det nya räkenskapsåret.

Importera koncernkontoplan
Navigera till fliken Kontoplan och underfliken kontoplan klicka på pilen bredvid knappen Nytt koncernkonto och välj sedan alternativet Importera koncernkontoplan från annat räkenskapsår.

Välj sedan året du vill importera från och klicka på Spara.

Om inga konton syns, prova att klicka i och ur datumet i dropdownmenyn.


Stämma av balanskonton
Navigera till Juridisk bokföring under underfliken Avstämningar balans.


Synkronisera ingående balanser
Efter att ändringar har gjorts i föregående års bokföring tex vid:

- Bokslutsdispositioner
- Kommentarer från revisorn
- Korrigering

När man synkroniserar den ingående balansen förs elimineringar över till det nya räkenskapsåret och eventuella differenser korrigeras. Man ska endast synkronisera ingående balans när någon ändring har gjorts på föregående års bokföring och som behöver föras över till nuvarande år, eftersom en transaktion utförs i systemet varje gång man gör en korrigering. Knappen synkronisera IB kommer endast att synas när det finns en differens mellan årens ingående balanser.

Scrolla lite längre ner och tryck på knappen Synkronisera IB.


Boka om årets resultat
Boka om årets resultat i den ordinarie bokföringen för samtliga dotterbolag och dotterbolaget.

Skapa sedan manuella elimineringar där du bokar om årets resultat med koncernverktyget.

Överför UB för elimineringarna till nästa års IB elimineringar (balanskonton)

I vissa fall kan det behövas att justera elimineringar.

Navigera till fliken Juridisk bokföring och underfliken Justera elimineringar till räkenskapsår. Scrolla ner och gör elimineringarna och klicka på spara.

Fick du den hjälp du sökte?