Dela denna artikel

Täckningsbidrag/Täckningsgrad (TB/TG)

Fakturering

Täckningsbidrag (TB) är ett mått på hur mycket försäljningen av en artikel bidrar till ditt företags samkostnader, alltså de kostnader som är oberoende av om artikeln tillverkas eller ej.

Täckningsbidraget är beroende av försäljningspriset och de kostnader som artikeln för med sig.

Om du har behörighet att se täckningsbidrag och täckningsgrad kommer en artikels TB och TG visas när du skapar en offert, order eller faktura med artikeln. Du måste ha angett artikelns kalkylkostnad för att täckningsbidraget ska kunna visas. Täckningsbidraget räknas ut genom att subtrahera försäljningspriset med inköpspriset.

Täckningsgrad (TG) är ett nyckeltal som procentuellt sätt visar hur mycket försäljningen av en viss artikel kan bidra till dina övriga kostnader. Täckningsgraden beräknas genom följande formel: (TB/utpris)*100.

I ditt artikelregister hittar du en artikels täckningsgrad och täckningsbidrag under blocket Priser. En kalkylkostnad måste ha angetts för att värdena ska kunna räknas ut.

När du skapar en ny faktura kommer du kunna se artiklarnas TB och TG på fakturan. Observera att informationen inte visas på någon utskrift utan enbart i registreringsvyn när du skapar fakturan. Klickar du på pilsymbolen som finns i kolumnen för TG % och TB kommer du växla mellan att visa artikelns täckningsbidrag och täckningsgrad i procent.

Fick du den hjälp du sökte?