Skapa räntefaktura

Fakturering

Om en kund betalat för sent så kan du skicka en räntefaktura till kunden, för att kunden ska stå för räntan på de pengar du legat ute med.

Aktivera räntefakturering

Kopiera länk hit

Först behöver du aktivera funktionen för räntefakturering. Klicka på kugghjulet uppe till höger och välj sedan Fakturering - Räntefakturering. Här aktiverar du funktionen och ställer in vad du vill ha för dröjsmålsränta, om du vill ha några räntefria dagar samt om räntan ska beräknas utifrån fakturadatum eller förfallodatum.

Du väljer även om det inte ska skapas någon räntefaktura om betalningen gjorts mindre än exempelvis två dagar efter förfallodatumet, eller om fakturabeloppet är mindre än exempelvis 50 kronor.

Om du vill kunna välja hur listan för dina räntefakturor ska sorteras fyller du i det räntebelopp du vill utgå ifrån. Väljer du att sortera listan efter 25 kronor kommer du kunna filtrera listan efter de fakturor som har ett räntebelopp över respektive under 25 kronor.

Avslutningsvis bestämmer du vilket betalningsvillkor som ska gälla för räntefakturorna, om det ska tillkomma en fakturaavgift och vem som är referensperson.

Skapa räntefaktura

Kopiera länk hit

När du är klar med inställningarna klickar du på Fakturering i huvudmenyn och väljer sedan fliken Räntefakturering. Här har du en lista på de förfallna fakturor som uppfyller de krav du satt i inställningarna. Observera att det enbart går att skapa räntefakturor på de fakturor som är slutbetalda eftersom det är först då den faktiska räntan kan beräknas.

I listan bockar du för de fakturor du vill skapa räntefakturor utifrån, klicka sedan på knappen Skapa fakturor nere i högra hörnet. Dessa fakturor hamnar som ej bokförda i din fakturalista med övriga fakturor. Har du flera fakturor från samma kund markerade skapas det en räntefaktura där respektive faktura visas som en transaktionsrad. Är det olika valutor på fakturorna till samma kund så skapas det en räntefaktura per valuta.

När du skapat räntefakturan hamnar den i fakturalistan och blir märkt med ett R, som i räntefaktura, i kolumnen för Fakturatyp.

Räkna ut räntebeloppet

Kopiera länk hit

Den formel som används för att räkna ut hur stor räntan blir är följande: (Fakturabeloppet * dröjsmålsräntan %) / (360 / Antal Räntedagar)

Ta bort räntefakturor

Kopiera länk hit

Har du förfallna fakturor som du inte vill skapa räntefakturor på kan du bocka för dem i listan för räntefakturor och sedan klicka på knappen Radera nere i vänstra hörnet. När du tagit bort fakturorna härifrån kommer de enbart finnas kvar i din fakturalista men inte i listan under fliken Räntefakturering.

Fick du den hjälp du sökte?