Kreditvarning

Fakturering

Använder du funktionen Kreditvarning i Fortnox kommer programmet att varna dig när summan av aktuell order/faktura, obetalda fakturor eller ej fakturerade ordrar överstiger ditt angivna värde.

Kreditvarningen hjälper dig bland annat med att inte ingå affärer där det redan finns utestående betalningar hos dina kunder.

Du kan själv bestämma varningsgränsen vilket avgör när varningen dyker upp i programmet. När varningen dyker upp har du möjlighet att utföra en kreditupplysning. Kreditupplysningen kan användas som ett bra beslutsunderlag för att avgöra om du ska ingå affären eller inte.

Aktivera Kreditvarning

Kopiera länk hit

Du har möjlighet att aktivera Kreditvarningen via aktiveringsrutan som visas en gång. Se bild nedan.

Väljer du att inte aktivera Kreditvarningen via denna ruta kan du senare göra det via inställningarna, Fakturering - Inställningar - Kreditvarning. Här har du även möjlighet att justera din varningsgräns som gäller generellt för dina kunder.

Kreditvarning

Kopiera länk hit

När du har aktiverat Kreditvarningen i ditt program kommer du att bli varnad när du skapar en ny order/faktura och summan av aktuell order/faktura, obetalda fakturor samt ej fakturerade ordrar på denna unika kund överstiger ditt angivna värde.

Om du väljer att utföra en kreditupplysning kan du välja mellan våra tre olika varianter S, M och L. Du kan läsa mer om hur kreditupplysningen i Fortnox fungerar här: Kreditupplysning‍


Unik varningsgräns på specifika kunder

Kopiera länk hit

Det finns även möjlighet att ange varningsgräns per kund. Varningsgränsen anges i SEK på det aktuella kundkortet i kundregistret, under Faktureringsuppgifter, se bilden nedan:

Fick du den hjälp du sökte?