Aktivera/Skicka e-faktura till privatperson

Fakturering

Vill du skicka e-fakturor till dina kunder behöver du aktivera stöd för e-faktura i inställningarna.

Skillnaden från en vanlig pappersfaktura eller en PDF-faktura är att e-fakturor skickas direkt in i dina kunders bank. Se aktuell kostnad för att skicka e-faktura här: Fortnox prislista

Har ditt företag Nordea eller Swedbank/Sparbankerna behöver du följa denna guide, om inte kan du följa guiden nedan.

Läs mer här om att Aktivera/skicka e-faktura till företag‍

Checklista

Kopiera länk hit
 1. Aktivera e-faktura under Inställningar - Fakturering - Digitalt flöde-E-faktura:
  Aktivera e-faktura‍

 2. Kontakta din bank och aktivera möjligheten att skicka e-faktura till privatpersoners internetbank. Ange servicebyrånummer 940022 och servicebyrå Crediflow. Här aktiverar du endast e-fakturatjänster, inte BGMAX-betalfiler då detta skulle resultera i att även betalfiler skickas till Crediflow. Se även till att aktivera OCR-Kontroll för ert bankgironummer. Du behöver sedan få följande information från din bank:
  - FUI (fakturautställaridentitet)
  - Avtalsbankgironummer (ditt avtalsbankgironummer är det bankgiro som angetts i avtalet för e-faktura hos banken)
  - Betalkontonummer (vilket konto som betalningen ska gå till)
  - OCR kontroll, är den på eller av?
  - Bankgironummer eller Plusgironummer

 3. Lägg in bankens avtalsbankgiro under Inställningar - Fakturering - Digitalt flöde-E-faktura.

 4. Aktivera OCR-nummer under Inställningar - Fakturering - Nummerserier och OCR.

 5. Kontakta Crediflow här och be dem aktivera e-fakturering för privatpersoner (B2C).

Ange följande i meddelanderutan:
Ert företagsnamn
Organisationsnummer
FUI (Fakturautställaridentitet)
Avtalsbankgironummer
Inbetalningskontonummer (Bankgiro/PlusGiro)
Typ av OCR-kontroll (läs mer på Bankgirots hemsida )
E-postadress

6. Nu kan dina kunder via sin internetbank bjuda in dig att skicka e-faktura till dem.
7. När sammankoppling är gjord kan du skapa faktura till kunden under Kundfakturor - Skapa ny, och fakturaleveranssättet är då ändrat till E-faktura.

1. Avtal för e-faktura hos banken

Kopiera länk hit

Kontakta din bank för att de ska aktivera möjligheten för dig att skicka e-fakturor till privatpersoners internetbank. När du lägger upp avtalet i banken är det viktigt att du även anger servicebyrånumret till vår operatör. Det servicebyrånummer du ska ange till din bank är 940022. När du fått ett avtalsbankgiro från banken fyller du i det under Inställningar - Fakturering - Digitalt flöde-E-faktura.


2. Aktivera OCR

Kopiera länk hit

OCR-nummer är obligatoriskt att använda när du skickar e-fakturor till privatpersoner. Aktivera OCR-nummer under Inställningar - Fakturering - Nummerserier och OCR. Du behöver även ha ett avtal för Bankgiro Inbetalningar hos din bank.

3. Sammankoppling med kund

Kopiera länk hit

Observera att du enbart kan skicka inbjudningar till företag. Om du ska skicka e-fakturor till privatpersoner behöver din kund istället skicka en inbjudan till dig. Din kund skickar inbjudan genom sin internetbank och när sammankopplingen är gjord ser du det genom symbolen för e-faktura precis under kundens namn på kundkortet och kundens fakturor kommer fortsättningsvis att skickas som e-faktura.

Det är viktigt att kunden finns upplagd i ert kundregister med korrekt personnummer innan kunden skickar en inbjudan till er. Den anslutande kunden behöver även vara noga med att skriva in korrekt kundnummer som denne har i ert kundregister när de gör sammankopplingen mot er. Skulle kopplingen behöva inaktiveras är det mottagaren som behöver göra detta via internetbanken.

När du gjort en sammankoppling för att kunna skicka e-fakturor till en kund kommer det förvalda leveranssättet på den kunden att ändras till e-faktura. Det innebär att du skapar dina fakturor precis som vanligt och klickar bara på knappen Skicka för att fakturan ska skickas som e-faktura till din kund.

Tänk på att du behöver ange land och landskod på kund i kundregistret för att kunna skicka dina fakturor med e-faktura.

För företag som har Nordea eller Swedbank/Sparbankerna

Kopiera länk hit

Använder man som företag antingen Nordea eller Swedbank/Sparbankerna finns det nu möjlighet att skicka e-fakturor till privatpersoner. Detta har tidigare varit en begränsning som nu har tagits bort. För att komma igång med detta behöver du följa guiden nedan:

 1. Aktivera e-faktura under Inställningar - Fakturering - Digitalt flöde-E-faktura

 2. Kontakta din bank och aktivera möjligheten att skicka e-faktura till privatpersoners internetbank. För Swedbank/Sparbankerna heter tjänsten "IB BAS" och för Nordea heter tjänsten "E-faktura för internetbank". Ange servicebyrånummer 940022 och servicebyrå Crediflow. Här aktiverar du endast e-fakturatjänster, inte BGMAX-betalfiler då detta skulle resultera i att även betalfiler skickas till Crediflow. Se även till att aktivera OCR-Kontroll för ert bankgironummer (OCR är inte obligatorisk för företag som har Nordea). Du behöver sedan få följande information från din bank:

  - FUI (fakturautställaridentitet)

  - Avtalsbankgironummer(ditt avtalsbankgironummer är det bankgiro som angetts i avtalet för e-faktura hos banken)

  - Betalkontonummer (vilket konto som betalningen ska gå till)

  - OCR kontroll, är den på eller av?

  - Bankgironummer eller Plusgironummer

 3. Lägg in bankens avtalsbankgiro under Inställningar - Fakturering - Digitalt flöde-E-faktura.

 4. Aktivera OCR-nummer under Inställningar - Fakturering - Nummerserier och OCR (OCR är inte obligatorisk med Nordea).

 5. Kontakta Crediflow via detta formulär och be dem aktivera e-fakturering för privatpersoner (B2C). Ange ert företagsnamn, organisationsnummer, FUI, avtalsbankgironummer, betalkontonummer, OCR-kontroll (på/av), BG/PG och e-postadress i meddelanderutan.

 6. När sammankopplingen är gjord kan du skicka e-fakturor till kunden, det kan ta ca 1-2 dagar innan den är klar.

 7. Nu kan dina kunder via sin internetbank bjuda in dig att skicka e-faktura till dem.

Fick du den hjälp du sökte?