Faktura i regress

Faktura & betaltjänster

I denna artikel kan du lära dig mer om fakturering och regress inom ekonomi och affärsverksamhet.

Om din kund inte betalat trots två påminnelser och ett inkassokrav går fakturaförsäljningen i en så kallad regress (återköp) - (inträffar på ungefär 1,5% av sålda fakturor). Det innebär att den sålda fakturan återköps av dig per automatik. Därefter har du möjlighet att använda vår tjänst Indrivning, där fler inkassoåtgärder erbjuds för att du ska få betalt av din kund.

Ett återköp görs genom att fakturabeloppet dras från ditt konto för Faktura- och betaltjänster. Skulle saldot där bli negativt på grund av återköpet, kommer övertrasseringsränta att tas ut. Titta därför till kontot vid en eventuell regress. Är saldot negativt, kan du till exempel sälja en ny faktura eller göra en överföring till kontot. Om du har aktiverat Betalservice, regleras skulden automatiskt via autogiro. Då behöver du inte göra något själv.

Det går inte att göra en såld faktura obetald igen i kundreskontran, men vi bokför din kundfordran som en ej reskontraförd kundfordran så att den ligger rätt i bokföringen.

I normalfallet behöver du endast sälja fakturan, så tar vi hand om resten.

Lär mer om Fakturaförsäljning .

Kommer min kundfaktura att gå i regress?

Kopiera länk hit

För att se vilka sålda fakturor som ännu inte betalats av fakturamottagaren, logga in i Fortnox och gå till Fakturering. Gör en Utökad sökning. Under rubriken Fortnox Fakturatjänster väljer du Sålda fakturor med regress under Tjänst, sätter status Obetalda slutkund, och klickar på Sök.

Då får du fram en lista över alla fakturor du sålt med regressrätt. Om någon faktura fortfarande finns med i listan när den varit förfallen i en månad, är sannolikheten hög att köpet kommer att gå i regress inom kort.

Fick du den hjälp du sökte?