Dela denna artikel

Varför uppdateras inte aktiviteten i Digital byrå?

Digital Byrå

Om aktiviteterna i Digital Byrå inte uppdateras kan du kontrollera följande:

 1. Kontrollera att tjänsten är skapad med valet Hantera i: Fortnox.

 2. Aktuell aktivitet måste finnas i Digital byrå och aktivitetens period behöver stämma överens med perioden i Fortnox Bokslut & Skatt där du uppdaterar en status.

 3. Stöd för uppdatering i Fortnox Bokslut & Skatt finns endast för följande tjänster:

  - Bokföring - Avstämning
  - Bokföring - Rapport till klient
  - Bokslut - Periodbokslut
  - Bokslut - Upprätta årsbokslut
  - Årsredovisning - Upprätta årsredovisning

 4. Var tjänsten skapad i Digital byrå när uppdateringen på status skedde i Fortnox Bokslut & Skatt? Stöd för uppdatering finns endast om tjänsterna och aktiviteterna existerar när uppdatering av status sker i Fortnox Bokslut & Skatt.

 5. Om du uppdaterar status i Digital byrå synkas detta inte över till Fortnox Bokslut & Skatt.

Fick du den hjälp du sökte?