Dela denna artikel

Allmänna frågor Bokslut & Skatt

Digital Byrå

Kan man se sändningarna om Bokslut & Skatt i efterhand? 
Ja, det kan du göra här:Fortnox Play

Vad är priset för produkterna Bokslut & Skatt och Avstämning & Rapportering? 
Bokslut & Skatt (alla moduler ingår)
Pris 349:- / konsult och månad

Årsredovisning - K2 200:- /st

Årsredovisning - K3 200:- /st (rabatterat under 2022)

Avstämning & Rapportering (endast dessa två moduler ingår)

Pris 139:- / konsult och månad

Ingår Fortnox Bokslut & Skatt i licensen Byråpartner 199 kr/mån per konsult?
Nej det ingår inte, det är en kostnad utöver licensen för Fortnox Byråpartner.

Måste man ha Digital byrå för att det ska gå att använda de nya modulerna? Om jag redan använder Digital Byrå och dess tjänster och aktiviteter, kan jag koppla dessa mot Bokslut & Skatt eller behöver jag skapa nya? 
Ja, du kommer endast åt Bokslut & Skatt via Digital Byrå. Och de tjänster du redan har upplagda kan du absolut koppla mot Bokslut & Skatt, du behöver inte skapa nya. 

Idag kan man ge olika behörigheter, t.ex. lön eller bokföring. Kan man inte lägga in separat behörighet för bokslut?
Nej, man kan köpa något av våra paket; Bokslut & Skatt eller Avstämning & Rapportering, och då har man behörighet till alla delar i det på de kunder man har behörighet till.

Tillfälliga behörigheter till revisor, kommer de kunna ha tillgång under en begränsad period?
Idag är det som för resterande produkter i Fortnox, men vi tittar på en lösning för Bokslut & Skatt.

Kan jag konvertera ett tidigare bokslut med årsredovisning och anläggningsregister utan att behöva lägga upp bilagor etc. manuellt?
Nej, inte i dagsläget.

Kommer Fortnox Bokslut & Skatt att fungera i Mac och Safari? 
Det kommer det att göra, men som alltid rekommenderar vi att man använder Fortnox i webbläsarna Chrome eller Edge.

Vad kostar det för månadsavstämning, eller ingår det i licenskostnader?
Det ingår i båda licenserna för Fortnox Bokslut & Skatt.

Kan man testa en period innan man bestämmer sig för Bokslut & Skatt?
Precis som med övriga Fortnox så kan du testa Bokslut & Skatt i en månad innan du bestämmer dig för om du vill fortsätta använda det. 

Är Fortnox Bokslut & Skatt det som hette Agoy tidigare? 

Bokslut & Skatt är utvecklat tillsammans med Agoy, det är deras mjukvara som finns under Fortnox Bokslut & Skatt. 

Finns även stöd för andra bolagsformer än AB? 
I dagsläget är programmet anpassat efter AB (K2 och K3), men fler bolagsformer är på väg.

Fungerar det med både fakturerings- och kontantmetoden? 
Ja det fungerar precis lika bra för både fakturerings- och kontantmetoden.

Finns det någon lathund för allt på hemsidan? Om man vill lära sig programmet?
I Fortnox Användarstöd  finns hjälptexter och filmer om alla våra program. Om du är nyfiken på mer rekommenderar vi vår inspelade utbildning på vår hemsida, www.fortnox.se/utbildning

Är Bokslut & Skatt anpassad till REKO/REX, d.v.s. kan vi som auktoriserad byrå upprätta allt som vi ska?    
Många delar i programmet stödjer Reko och Rex, dock inte fullt ut i dagsläget. Vi jobbar dock på att få till det inom en snar framtid. 

Hur fungerar supporten av programmet? 
Supporten av programmet kommer att ske via vår Byråsupport, med hjälp via telefon, chatt eller mejl.

Kommer Fortnox bistå med bokföringssupport, alltså inte bara programsupport? 
Nej, det kommer vi inte att göra, utan den support som sker är rent programteknisk. Vi bistår inte med någon bokföringsteknisk hjälp gällande något av våra program.

Behöver man ansluta samtliga konsulter från byrå eller kan enstaka konsulter ha access till Bokslut & Skatt?
Man bestämmer det själv, vilka konsulter som ska ha tillgång till Bokslut & Skatt eller inte.

Kommer det att bli möjligt att betala för ett enstaka bokslut, utan löpande abonnemang?
Nej det är en byråprodukt idag, som köps per konsultanvändare.

Vilka regelverk har programmet stöd för gällande Bokslut och Årsredovisning?
K2 och K3. 

Finns funktionen att skicka in till Bolagsverket digitalt?
Du kan skicka in din årsredovisning digitalt för K2-bolag, K3-bolag är på väg. 

Kan man göra månadsbokslut? 
Ja, det kan man göra. 

Startdatum i Bokslut & Skatt, vad innebär det? 
Detta avser vilken period du börjar arbeta i Fortnox Bokslut & Skatt, detta styr vilken första period du kan arbeta med gällande digital inlämning av din årsredovisning samt vilka perioder du behöver stämma av i Avstämning. 

Har tidigare integration för bolag till Årsredovisning Online. Kan denna integration nu tas bort, om jag förstår rätt?
Ja det kan den om du väljer att göra dina bokslut i Bokslut & Skatt i stället.

Finns det checklistor inför bokslutet?
Inte i dag.

Kan man få ut bilagor (avstämningar) till bokslutet? Behövs ju till kundens bokslutspärm.
Ja dessa går att skriva ut via utskrifts-knappen som finns för varje månad.

De bokningar som görs i Bokslut, går de automatiskt över till Fortnox eller ska jag som användare manuellt initiera när?
Du måste klicka på knappen Bokför i Fortnox för att bokningen ska ske.

Hur länge sparas all dokumentation i bokslut? 
Så länge man har programmet.

Kan man lägga upp tidigare års bokslut och årsredovisning så att man har hela klientens historik?
Ja det kan du göra, dock är det något som får ske manuellt då det inte är möjligt med någon konvertering från annan programleverantör.

Hämtas SRU från Fortnox eller läggs det in i bokslut om det saknas SRU på ett konto?
Kontona hämtas ej på SRU-koder i Bokslut, utan det är en algoritm som tittar på var kontona ska läggas, så det är inget som spelar någon roll om det finns inlagt eller inte i kontoplanen för just detta ändamål. 


Kan man lägga upp en mall som används för alla kunder?
Nej tyvär, inte i dagsläget. 

Kan man hoppa över bokslutsdelen och gå direkt på årsredovisning? 
Ja, man väljer själv vilka delar man vill arbeta med om man har manuell inlämning av Årsredovisning. Däremot om man önskar lämna in Årsredovisningen digitalt så måste Avstämningen och Bokslutsdelen ha status "Klar"

Följer underskottsavdrag med från år till år i bokslutsprogrammet i skatteberäkningar? 
Ja.

Vilken serie bokförs bokslutstransaktionerna i? 
Den bokförs i samma serie som är vald för de övriga transaktionerna från bokslutet, i Fortnox fall så är det alltid I-serien i bokföringen.

Kräver bokslutsverifikationen en egen serie?  
Det kräver att du bokför i I-serien i Fortnox, det är den serien som väljs av Bokslut & Skatt.

När kommer funktionen för överavskrivningar? 
Det är en kommande funktionalitet under 2022. 

Hur lägger man in dokument, t ex kontoutdrag från banken, engagemangsbesked etc?
Du kan bifoga dessa dokument under modulen Bokföring, där finns en dokument-flik för detta. Alternativt ladda upp det till dokument-ytan i Digital Byrå. 

Om man upptäcker att ett konto inte stämmer vid årsbokslutet, var rättar man till det? 
Det rättar du inne i Fortnox där felet uppstått, alltså inte Bokslut & Skatt.

Arkivering - Var sparas alla kopplade dokument inkl. bokslutet? Är det enligt kravet för arkivering? Kostnad för detta? 
Allting sparas av programmet, precis som Fortnox alltid gör. Detta är ingenting som kostar extra utan ingår i licensen för programmet.

Kan man göra deklarationer till privatpersoner?
Ja, det går att skapa en INK1 för privatpersoner.

Vilka blanketter finns i dagsläget i Skatt-modulen?
I dagsläget finns huvudblanketterna INK1, INK2, INK3 och INK4, utöver underblanketterna K10, N3A, NE och N3B. Fler blanketter är planerade.

Finns kopplingen för inkomstdeklaration från årsredovisning till skattedeklaration? 
Siffrorna i INK2 blanketten hämtas automatiskt från årsredovisningen. 

Om vi gör bokslut på annat håll, kan man endast använda skatt då?
Ja det kommer du att kunna göra, det kan dock bli så att man får fylla i vissa värden manuellt i deklarationsblanketten.

Vid inlämning till SKV, följer även sid 1 med?
Ja, första sidan följer med när du hämtar en SRU-fil. Den följer även med när du laddar ner deklarationen

Vad innebär "Hämta SRU", får man in hela förtryckta deklarationen från SKV?
När du klickar på den knappen så hämtas en SRU-fil ned på din dator som du sedan laddar upp i Skatteverkets filöverföringstjänst.

Måste man logga in i Skatteverkets portal och godkänna huvudblanketten där? 
Ja du kommer att behöva godkänna blanketten på Skatteverkets hemsida.

Kan man skapa en lista för byråanstånd och filöverföring?
Nej tyvärr, inte i dagsläget.

Går det att ändra beloppen i deklarationen?
Ja, det kan du göra.

Vilka konton är det som visas i Avstämnings-vyn?
Samtliga konton med transaktioner visas. 

Kan jag göra äldre perioder gröna?
Ja, det kan du göra, klicka på de tre punkterna och där kan du sedan stämma av samtliga konton.

Hämtas reskontrorna över automatiskt? 
De hämtas in på 1510 och 2440 i fliken Kundfakturor/Leverantörsfakturor. 

Kan man även stämma av resultatkonton och inte bara balanskonton?
Ja, det funkar på samma sätt som för balanskonton.

Bokförs det som hämtas från skattekontot?
Det är endast kontoutdraget som hämtas så inget bokförs.

Kan man göra avstämningar mitt i månaden? Exempelvis när skatten ska ha varit betald?
Man stämmer alltid av månadsvis, du kan dock göra det när du vill under en period och sedan stämma av ytterligare en gång vid nya transaktioner.

Jag använder Stäm av konto för bank och skattekonto. Detta påverkar väl inte användandet av dessa funktioner?
Nej stäm av konto-funktionen påverkar inte avstämningen.

Behöver man importera från bokföring till Avstämningen?
Alla siffror hämtas automatiskt från Fortnox.

Om jag rättar i en avstämd månad, måste jag godkänna igen?
Ja, det kontot kommer att bli rött och man får således stämma av detta kontot igen.

Var hittar jag rapporteringsmodulen?
Den hittar du under meny-knappen och Rapportering.

Kan man lägga till egna dokument/sidor i Rapporten?
Ja, det finns en flik för egna dokument som följer med utskicket till kund. 

Kan man skriva i rapporten?
Ja, du kan via penn-ikonen skriva i rapporten.

Kan man även skicka siffror på kvartalsbasis?
Ja, det kan du göra. Du kan skicka siffror på månads-, kvartals- eller helårsbasis.

Fick du den hjälp du sökte?