Dela denna artikel

Skapa leverantörsfaktura enligt kontantmetoden

Bokföring

När du har valt kontantmetoden för det aktuella räkenskapsåret så kommer inte dina leverantörsfakturor att bokföras förrän de betalas.

Skapa leverantörsfaktura
För att skapa en leverantörsfaktura klickar du på Skapa ny uppe till höger i leverantörsfakturalistan. Välj in leverantör och kontera din leverantörsfaktura så att den balanserar. När du är klar klickar du på Spara längst ner till höger.

När du har skapat leverantörsfakturan kan du bokföra en utbetalning, du kan makulera den och du kan skapa en kreditfaktura utifrån den. När du skapat en betalfil eller bokfört en betalning på leverantörsfakturan låses den för redigering.

Här kan du läsa mer om hur du gör utbetalningar‍‍ .

Även om du bokför enligt kontantmetoden så finns det möjlighet att arbeta med leverantörsfakturaattest, här kan du läsa mer om hur du Attestera dina leverantörsfakturor‍ .


Kontering från förra fakturan
Om du vill se hur den senaste slutbetalda fakturan från leverantören såg ut, kan du använda tidigare kontering. På den tidigare konteringen kan du se vilket datum den senaste fakturan slutbetalades och vilka konton som konterades.

Under tidigare kontering kan du välja att visa den senaste slutbetalda fakturans underlag.

Det kopplade underlaget visas och det finns möjlighet att ladda ner det.

Väljer du att använda tidigare kontering så kommer de tidigare konteringsraderna att läggas på under de förvalda kontona. Du kan välja att ångra konteringen och då tas de tidigare konteringsraderna bort.

Fick du den hjälp du sökte?