Inställningar - Avvikelser/Bortskrivningar

Bokföring

Avvikelsekonton används när du vill skriva bort en del av en kundinbetalning eller leverantörsutbetalning. I inställningarna för Avvikelser/Bortskrivningar finns ett antal standardkonton för avvikelser inlagda men du kan givetvis lägga upp egna avvikelsekonton.

Lägg till avvikelsekonto

Kopiera länk hit

Klicka på Inställningar - Leverantörsfakturor - Avvikelser/Bortskrivningar eller Inställningar - Fakturering - Avvikelser /Bortskrivningar. Här fyller du i en kod, ett namn och om du vill kunna välja detta bortskrivningskonto både när du gör en bortskrivning på en kundinbetalning och när du skriver bort en del av en leverantörsutbetalning eller bara i ett av fallen. Den kod du väljer kan du sedan använda när du gör bortskrivningen, så istället för att skriva ut hela namnet eller kontot räcker det att du bara skriver i koden.

Avsluta med att välja vilket konto som avvikelsen ska bokföras på och klicka sedan på Spara.  

Gör bortskrivning

Kopiera länk hit

När du sedan registrerar en betalning börjar du med att klicka på B:et till höger på fakturaraden.

Du får då upp en mindre ruta där du gör bortskrivningen. I kolumnen för Konto/Avvikelse fyller du antingen i koden, beskrivning eller kontonumret för det avvikelsekontot du vill använda. Avsluta med att lägga till belopp i SEK som skall skrivas bort, Spara och bokför sedan betalningen som vanligt. 

Fick du den hjälp du sökte?