Felsökningsguide - Stäm av konto

Bokföring, Felsökning

Transaktioner matchar inte?

Kopiera länk hit

Se överInställningar - Bokföring - Stäm av konto och antal dagar för differens. Den inställningen styr hur många dagar det får skilja mellan bokföringen och bank vid automatmatchningen.

Transaktioner matchar inte korrekt?

Kopiera länk hit

Har det gjorts manuella matchningar sedan tidigare då kan detta vara anledningen. Bocka ur alla transaktioner på bokföringssidan och banksidan i den aktuella perioden, spara. Därefter klickar du på matcha transaktioner.

Differens mellan ingående saldon

Kopiera länk hit

Om ingående saldo bokföringstransaktioner inte stämmer överens med ingående saldo för banken,  kontrollera att ni har lagt in ett ingående banksaldot för den dagen som ni vill börja stämma av under Inställningar - Bokföring - Stäm av konto.
Ska man börja stämma av mitt i ett räkenskapsår så behöver ni göra en massavstämning fram till datumet som ni vill börja stämma av. Annars kommer det generera fel ingående saldo.
Finns det banktransaktioner på tidigare datum än när ni vill börja stämma av i Fortnox? I sådana fall, sök fram den perioden och klicka på soptunnan till höger om banktransaktionen som du vill få bort.

Massavstämning

Kopiera länk hit

Funktionen används om man exempelvis har kalenderår som räkenskapsår, men vill börja stämma av 1:a mars. Då gör man en massavstämning till och med 28/2.

Har ni brutet räkenskapsår så behöver du göra en massavstämning två gånger, då den funktionen enbart hanterar räkenskapsår enligt kalenderår.
Exempelvis om ni har räkenskapsår 20190901-20200831 och vill börja stämma av 20200501. Klicka på Massavstämning och välj datum 20191231, klicka sedan på Massavstämning igen och välj 20200430.

Öppna poster
Detta är transaktioner som inte har stämts av tidigare.

Fick du den hjälp du sökte?