Felsökningsguide - SIE-fil

Bokföring, Felsökning

Om du försöker läsa in en SIE- filen i Fortnox och får ett felmeddelande vid inläsningen kan det bero på följande problem:

Felaktiga/ogiltiga tecken

Kopiera länk hit

Detta rättar du genom att öppna SIE-filen i ett textredigeringsprogram. Därefter kan du klicka Ctrl+H (Detta gäller för PC.) Kommando+F (Om du arbetar på en Mac) och skriv in det tecken som var felaktigt och ersätt det med ett annat tecken eller blanksteg.

Fail to format date

Kopiera länk hit

Detta rättar du genom att återigen öppna SIE-filen i ett textredigeringsprogram och väljer att ta bort citattecken runt följande rad/rader:

  • SIE-typ

  • Flagga

  • Organisationsnummer

  • Format

Lång benämning på XX verifikat

Kopiera länk hit

Det du behöver göra då är att förkorta benämningstexten på de verifikat där verifikatbenämningen och transaktionsbenämningen är för lång. Det maximala antalet tecken är 50. För att göra detta öppnar du upp SIE-filen i ett textredigeringsprogram och letar upp de verifikat med alldeles för långa verifikatbenämnings- eller transaktionsbenämningstexter.

Kostnadsställe är obligatoriskt

Kopiera länk hit

Får du ett felmeddelande där det står att kostnadsställe är obligatoriskt på ett konto. För att den SIE-filen ska kunna importeras behöver du gå in på det kontot i kontoplanen och ändra så att kostnadsställe inte är obligatoriskt. Anledningen till att du får detta meddelande är för att du, i programmet, valt att ett kostnadsställe måste kopplas till konto 1000 och att du i SIE-filen har en verifikation där kontot används utan ett kostnadsställe. 

Du går då till Register - Kontoplan och söker fram det aktuella kontot. När du står inne på kontot har du under blocketYtterligare uppgifter möjlighet att ändra så att det inte är obligatoriskt att använda kostnadsställe.

När du ändrat till Tillåtet och sparat kommer du att kunna importera SIE-filen. Om du i fortsättningen vill att det ska vara obligatoriskt att ange ett kostnadsställe på kontot går du in och ändrar tillbaka inställningen på kontot när importen är gjord.

Importen misslyckas på grund av projekt

Kopiera länk hit

Får du ett felmeddelande som säger att importen misslyckas på grund av att ett av projekten som använts i SIE-filen inte har status Pågår i ditt program. För att den SIE-filen ska kunna importeras behöver du gå in på projektet och ange ett startdatum samt ändra status till Pågående.

Du går då till Register - Projektoch söker fram det aktuella projektet, spara när du angivit startdatum och status. SIE-filen kommer då att kunna läsas in. 

Obs! När en SIE-fil läses in kommer den försöka importeras tills programmet stöter på ett problem och sedan avbryts importen. Detta innebär att man kan behöva läsa in filen många gånger för att få fram alla felmeddelanden för den aktuella filen.

Kontakta vår support om du har problem att läsa in en SIE-fil i Fortnox så hjälper vi gärna er att felsöka problematiken.

Fick du den hjälp du sökte?